آموزش نقاشی و اجرای طرح اولیه

شیوه آموزش نقاشی در آموزشگاه نقاشی ایکاروس به گونه ای است که هنرجو برای پیاده سازی طرح اولیه بروی بوم، با اتکا به تجربه قبلی خود از طراحی و مستقیما با رنگ و قلم مو، طرح را بروی بوم ثبت میکند و بروی عدم استفاده از مداد برای اجرای طرح اولیه تاکید میشود. ثبت طراحی با مداد منجر به کثیفی و چرکی رنگهایی میگردد که بروی بوم نشسته و با اثرات مداد ترکیب میشود. این مسئله باعث میگردد تا برای از بردن ماتی و چرکی رنگهای ترکیب شده با مداد چند مرحله عمل رنگ گذاری تکرار شده و انجام کار نهایی به تاخیر بیافتد. بهترین برخورد برای اجرای طرح اولیه این است که با خود رنگ و قلم مو، طرح را بروی بوم اجرا کنیم. هشتاد درصد آثار رنگ روغن هنرجویان آموزشگاه به همین طریق طراحی و اجرا شده اند.

اجرای نقاشی رنگ روغن

نمونه نقاشی رنگ روغن، طراحی شده با شیوه مذکور

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد:

آموزشگاه نقاشی ایکاروس مختص آموزش نقاشی به بزرگسالان میباشد و در زمینه آموزش نقاشی کودکان فعالیتی ندارد          مؤکداً از مراجعه حضوری به آموزشگاه از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه سه شنبه ها تعطیل است