آموزش پالت رنگی در نقاشی

آموزش گزینش و نحوه چیدن رنگها بروی پالت را که پالت رنگی نامیده میشود توضیح میدهیم. معمولا هر هنرمند نقاشی، پالت رنگی مختص به خود را داراست. بسته به نوع کار نقاش و رنگمایه های مورد استفاده اش، پالت های رنگی متفاوتی میتواند وجود داشته باشد. ما در اینجا پالت رنگی که در آموزشگاه مورد استفاده استاد و همچنین هنرجویان قرار میگیرد را ارائه میکنیم. کلا منظور از پالت رنگی این است که ما برای چیدن رنگهای مورد استفاده مان بروی پالت، نظم و ترتیب خاصی داشته باشیم و رنگها را بصورت تصادفی و اتفاقی بروی پالت نچینیم. رنگهایی که مورد استفاده ماست و ترتیب چیده شدن آنها بروی پالت به قرار زیر است:

۱-سفید زینک یا فلیک و سفید تیتانیوم
۲-زرد کادمیوم پیل هیو
۳-زرد اکر
۴-نارنجی کادمیوم
۵-قرمز اسکارلت
۶-قرمز ورمیلیون
٧-قرمز پرمننت کریمسون لیک
۸-قهوه ای برنت سینا
٩-قهوه ای برنت آمبر
۱۰-سبز امرالد
۱۱-سبز ویریدین
۱۲-آبی سرولین
۱۳-آبی اولترامارین
۱۴-بنفش کبالت

پالت رنگی فوق، پالت کاملی است و ما تقریبا بیشتر رنگها را میتوانیم با این پالت رنگی بدست بیاوریم مگر آنکه رنگ خاصی مورد نظر باشد. مثلا یکنوع آبی یا زرشکی خاص. که در این صورت ممکن است لازم شود تیوب خاصی به رنگهایمان اضافه شود.

پالت رنگی

آموزش پالت رنگی در نقاشی

رنگهای از ۱ تا ۱۴ به ترتیب از رنگهای گرم به سرد و همچنین از روشن به تیره چیده شده اند.
شما میتوانید نظم و ترتیب دیگری برای چیدن رنگهایتان بروی پالت در نظر بگیرید. مثلا از سرد به گرم آنها را بچینید. بر مبنای شفافیت و کدری آنها را بچینید و یا هر ترتیب دیگری. بهر حال مهم این است که نظم خاصی برای این مسئله قائل شوید.


 

 


مؤکداً از مراجعه حضوری از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه هنرهای تجسمی ایکاروس سه شنبه ها تعطیل است