نقاشی رنگ روغن، آثار هنرجویان

نقاشیهای رنگ روغن گروهی از هنر جویان آتلیه ایکاروس در این صفحه قابل مشاهده میباشد. بعضی آثار  پاستل نیز در اینجا گنجانده شده است.

جهت بزرگنمایی تصاویر . جهت بستن تصاویر بزرگ شده مجددا .

نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن، طاهره مجیدی
طاهره مجیدی
نقاشی رنگ روغن چهره
نقاشی رنگ روغن چهره، اعظم زریم فرد
اعظم زریم فرد
نقاشی چهره
نقاشی چهره، مینوشکا مصطفایی
مینوشکا مصطفایی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان، پریسا باقر
پریسا باقر
چهره رنگ روغن
چهره رنگ روغن، راضیه پارسائیان
راضیه پارسائیان
نقاشی چهره با پاستل
نقاشی چهره با پاستل، نوشین نوبری
نوشین نوبری
نقاشی چهره رنگ روغن
نقاشی چهره رنگ روغن، بهار عبدالله زاده
بهار عبدالله زاده
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور
سمیه عبدالله پور
نقاشی پاستل
نقاشی پاستل، ریحانه رستگار
ریحانه رستگار
رنگ روغن نقاشی
نقاشی چهره، رنگ روغن روی بوم، بهار عبدالله زاده
بهار عبدالله زاده
پاستل
نقاشی با پاستل، ولی الله امیری
ولی الله امیری
کپی اثر رامبراند، سپیده حسینی با کمک سیاوش مهویس
سپیده حسینی
نقاشی چشم
نقاشی چشم با پاستل، ریحانه رستگار
ریحانه رستگار
نقاشی رنگ روغن چهره، مونا تقی بروجردی
مونا تقی بروجردی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور
سمیه عبدالله پور
نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابراهیم یحیی زاده
ابراهیم یحیی زاده
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور
سمیه عبدالله پور
پاستل و ذغال و اشاره سفید
نقاشی چهره، پاستل و ذغال و اشاره سفید، مینوشکا مصطفایی
مینوشکا مصطفایی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مینوشکا مصطفایی
مینوشکا مصطفایی
نقاشی پاستل، سمیه عبدالله پور
سمیه عبدالله پور
رنگ روغن
نوشین طلوعی، رنگ روغن روی بوم
نوشین طلوعی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری
عصمت عسگری
نقاشی چهره با پاستل
نقاشی چهره با پاستل، غلامرضا مسگری
غلامرضا مسگری
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
مهدی پروان
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
مهدی پروان
نقاشی چهره پاستل
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
مهدی پروان
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
مهدی پروان
نقاشی پاستل
نقاشی پاستل، مهدی پروان
مهدی پروان
نقاشی رنگ روغن روی بوم، آزاده هاشمی
آزاده هاشمی
نقاشی رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم، آزاده هاشمی
آزاده هاشمی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، نعیمه عبدالبقایی
نعیمه عبدالبقایی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مرضیه مهری
مرضیه مهری
نقاشی رنگ روغن چهره، سحر قربانی
سحر قربانی
نقاشی رنگ روغن منظره
رنگ روغن منظره، سحر قربانی
سحر قربانی
رنگ روغن منظره روی بوم
رنگ روغن منظره روی بوم، بهار عبدالله زاده
بهار عبدالله زاده
نقاشی رنگ روغن دریا
نقاشی رنگ روغن دریا، بهار عبدالله زاده
بهار عبدالله زاده
نقاشی برکه و کلبه
نقاشی برکه و کلبه، بهار عبدالله زاده
بهار عبدالله زاده
نقاشی رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم، بهار عبدالله زاده
بهار عبدالله زاده
نقاشی کوچه باغ
نقاشی کوچه باغ، بهار عبدالله زاده
بهار عبدالله زاده
نقاشی منظره و رود
نقاشی منظره و رود، بهاره روستا
بهاره روستا
رنگ روغن
نقاشی منظره شهری، آیدا اقدامی پور
آیدا اقدامی پور
نقاشی رنگ روغن تک درخت
نقاشی رنگ روغن تک درخت، عصمت عسگری
عصمت عسگری
نقاشی طبیعت رنگ روغن
نقاشی طبیعت با رنگ روغن، مریم میرزایی
مریم میرزایی
نقاشی منظره فانتزی
نقاشی منظره فانتزی، زهرا نصیری
زهرا نصیری
رنگ روغن رودخانه و برف
رنگ روغن رودخانه و برف، رزیتا بکرانی
رزیتا بکرانی
پاستل
پاستل، شیدخت دژم شهابی
شیدخت دژم شهابی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن، زینب مقصودی
زینب مقصودی
نقاشی طبیعت با پاستل
نقاشی طبیعت با پاستل، ام فروه مرتضوی
ام فروه مرتضوی
منظره رنگ روغن
نقاشی طبیعت و منظره با رنگ روغن، راضیه پارسائیان
راضیه پارسائیان
رنگ روغن روی بوم
رنگ روغن روی بوم، طاهره مجیدی
طاهره مجیدی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان، سپیده اسدی کیا
سپیده اسدی کیا
نقاشی طبیعت بیجان
رنگ روغن روی بوم، بهار عبدالله زاده
بهار عبدالله زاده
نقاشی رنگ روغن روی بوم، فرانک نعلچگر
فرانک نعلچگر
شیدخت دژم شهابی، رنگ روغن روی بوم
شیدخت دژم شهابی
نقاشی طبیعت بیجان، راضیه پارساییان
راضیه پارساییان
طبیعت بیجان نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان، طاهره مجیدی
طاهره مجیدی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، نوشین طلوعی
نوشین طلوعی
ندا آزاد خانکندی، پاستل، طبیعت بیجان
ندا آزاد خانکندی
پاستل
ندا آزاد خانکندی، پاستل، طبیعت بیجان
ندا آزاد خانکندی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، معصومه احمدی
معصومه احمدی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، مهرنوش سنگ سفیدی
سنگ سفیدی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، آیدا اقدامی پور
آیدا اقدامی پور
پاستل
پاستل، آنا محمدی
آنا محمدی
رنگ روغن روی بوم، مجید محرم خانی
مجید محرم خانی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان، بهاره روستا
بهاره روستا
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، مهرنوش سنگ سفیدی
سنگ سفیدی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، مهرنوش سنگ سفیدی
سنگ سفیدی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، شهناز دربندی
شهناز دربندی
طبیعت بیجان، الهام دانش نیا
الهام دانش نیا
آزاده هاشمی، رنگ روغن تک رنگ روی بوم
آزاده هاشمی
طبیعت بیجان رنگ روغن روی بوم
فرناز آزاد خانکندی، طبیعت بیجان رنگ روغن روی بوم
فرناز آزاد خانکندی
نقاشی رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم، آزاده هاشمی
آزاده هاشمی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، فاطمه سودی
فاطمه سودی
رنگ روغن
آوین، رنگ روغن روی بوم
آوین
نقاشی رنگ روغن، راضیه پارساییان
راضیه پارساییان
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مهرنوش نادری
مهرنوش نادری
راحله عنصری، رنگ روغن روی بوم، پرنده
راحله عنصری
رنگ روغن روی بوم، شیدخت دژم شهابی
شیدخت دژم شهابی
آوین، رنگ روغن روی بوم
آوین
نقاشی رنگ روغن، مهرنوش نجفی زند
مهرنوش نجفی زند
رنگ روغن، راحله عنصری
راحله عنصری
رنگ روغن، آزاده آقا شاهی
آزاده آقا شاهی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری
عصمت عسگری

سایر بخشهای آثار هنرجویان:

ذغال طراحی - سیاه قلم
طراحی با ذغال
نقاشی مداد رنگی
نقاشی مداد رنگی
مداد طراحی - سیاه قلم
طراحی با مداد
طبیعت بیجان
طبیعت بیجان

آموزشگاه نقاشی ایکاروس مختص آموزش نقاشی به بزرگسالان میباشد و در زمینه آموزش نقاشی کودکان فعالیتی ندارد          مؤکداً از مراجعه حضوری به آموزشگاه از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه سه شنبه ها تعطیل است