روز شمار و تقویم هنر نقاشی جهان

اولین روز شمار و تقویم هنر نقاشی جهان در ایران شامل اعلام روزانه تاریخ تولد و مرگ هنرمندان نقاش

امروز ۲۰۱۸/۱۲/۱۰ میلادی برابر با دوشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۷ هجری شمسی که مصادف میباشد با سالروز تولد هنرمند ذیل:مؤکداً از مراجعه حضوری از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه هنرهای تجسمی ایکاروس سه شنبه ها تعطیل است