با توجه به افزایش 20 تا 30 درصدی شهریه ها در سال آتی، هنرجویان میتوانند تا پایان امسال با شهریه فعلی برای سال بعد ثبت نام نماینددیدار - دریچه ای به کلاسهای اخیر

نگاه مختصری به آنچه که اخیرا در کلاسهای حضوری گذشته است.
فیلمهای کوتاه از کارهای در حال انجامی که در آموزشگاه نقاشی ایکاروس و توسط هنرجویان صورت گرفته است.


اثری از هنرمند آموزشگاه لیدا سماک، مرداد 1399

اثری از هنرمند آموزشگاه لیدا سماک، آبان 1399

اثری از هنرمند آموزشگاه سحر تربر، آبهمن 1399

اثری از هنرمند آموزشگاه مریم جعفری، آذر 1398

 

کلاسهای ایکاروسروزشمار هنری
امروز ۲۰۲۱/۰۲/۲۵ میلادی برابر با پنجشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹هجری شمسی که مصادف میباشد با سالروز تولد پیر آگوست رنوآر، نقاش فرانسوی

پیر آگوست رنوآر، نقاش فرانسوی

ادامه مطلب


 مؤکداً از مراجعه حضوری از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه هنرهای تجسمی ایکاروس سه شنبه ها تعطیل است، همچنین چهارشنبه ها صبح