کلاسها و دوره های مجازی و آموزشهای آنلاین و غیر حضوری طراحی و نقاشی

آموزش آنلاین و کلاسهای مجازی آموزشگاه نقاشی ایکاروس، بستر امنی است برای رفع نیازهای افرادی که بهر دلیلی امکان شرکت در کلاسهای حضوری را نداشته و آموزشهای از راه دور و کلاسهای آنلاین و آموزش مجازی را مغتنم میشمارند.
سعی بر این شده است که تا حد امکان محتوای آموزشی کلاسهای آنلاین، با آموزشها و سر فصلهای تعیین شده برای کلاسهای حضوری آموزشگاه، برابری کرده و کارایی بالایی در چهارچوب آموزشهای غیر حضوری را در بر داشته باشد.


دوره های آموزشی و ثبت نام
آموزش آنلاین طراحی پایه
این دوره شامل چهار جلسه طراحی پایه و بیسیک میباشد. در این دوره هنرجو میاموزد چگونه مداد را در دست گرفته و سایه روشنها را به طرز صحیح اعمال نماید. روش مهم کل به جزء در طراحی و کشیدن اشیاء و نمایش جنسیت آنها اعم از شیشه و فلز و پارچه مباحث پایه ای ارائه شده درین دوره است که مخصوصا برای دوره های بعدی حالت پیش نیاز داشته و توصیه میگردد حتما قبل از گذراندن دوره های بعدی، این آموزشها را فرا بگیرید.
توضیح این دوره
هزینه ثبت نام 120,000 تومان
آموزش آنلاین طراحی چهره
در این دوره ضمن آشنایی با تناسبات کلی اجزا در چهره و زاویه های دیدی که برای آن مطرح است، با اجرای روش مهم و موثر کل به جزء و در چهارچوب طراحی چهره نیز آشنا میشوید. تمرینهای عملی برای تفهیم و تقویت توانایی هنرجو در اجرای طراحی از چهره بصورت موثر در این دوره ارائه شده است. تمرینها در سطح ساده تر آغاز گشته و به تدریج به سطوح دشوار تر منتهی میگردد. توصیه میگردد این دوره را پس از گذراندن پیش نیاز آن (دوره قبلی: طراحی پایه) ثبت نام کنید.
توضیح این دوره
هزینه ثبت نام 120,000 تومان

● دوره های دیگر آموزش نقاشی و طراحی به تدریج آماده شده و به این بخش افزوده خواهد شد.
● از تاریخ پرداخت شهریه، بمدت یکسال حق استفاده از محتوای آموزشی آن دوره برای شما فعال میگردد.
● در طول مدت حق استفاده، چنانچه محتوای آموزشی بروز و بهینه گردد، محتوای بروز شده برای شما نیز در دسترس خواهد بود.
● دوره های آموزشی، برای سنین 16 سال به بالا تهیه شده است و برای آموزش به کودکان مناسب نمیباشد.
 


مؤکداً از مراجعه حضوری از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه هنرهای تجسمی ایکاروس سه شنبه ها تعطیل است