بیوگرافی سیاوش مهویس

سیاوش مهویس

● متولد ١٣٤٤ تهران
● فارغ التحصیل رشته نقاشی و استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
● تاسیس "آتلیه ایکاروس" در ۱۳۸۱ و تدریس طراحی و نقاشی در این مرکز

 سوابق تدریس

● تدریس در کلاسهای آتلیه ایکاروس
● تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
● تدریس در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
● تدریس در دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز
● تدریس در کلاسهای آزاد هنر دانشگاه الزهرا
● تدریس در کلاسهای آزاد هنر دانشگاه سوره
● تدریس در کلاسهای هنر فرهنگسرای نیاوران
● تدریس در کلاسهای کانون هنری سیمرغ کرج
● تدریس در کلاسهای نگارخانه شیث
 نمایشگاه های برگزار شده:

● ١٣٧٣ - فرهنگسرای خاوران، نمايشگاه طراحی
● ١٣٧۵ - گالری آريا، نمايشگاه طراحی
● ١٣٧۶ - نگارخانه ارشاد کرج، نمايشگاه طراحی
● ١٣٧۸ - موزه هنرهای معاصر تهران، نمايشگاه بين المللی طراحی معاصر ايران
● ١٣٧٩ - گالری سبز، نمايشگاه طراحی
● ١٣٧٩ - موزه هنرهای معاصر تهران، نمايشگاه طراحی امروز ايران
● ١٣۸٠ - نگارخانه لاله، نمايشگاه طراحی به اتفاق هنرجويان
● ١٣۸١ - فرهنگسرای بهمن، نمايشگاه طراحی و نقاشی به اتفاق هنرجويان
● ١٣۸١ - گالری بنفشه، نمايشگاه طراحی
● ١٣۸١ - گالری برگ، ششمين نمايشگاه طراحی معاصر ايران
● ١٣۸١ - فرهنگسرای ورزش(بهمن)، نمايشگاه دريچه ای به واقعيت
● ١٣۸٢ - نگارخانه کمال الدين بهزاد، نمايشگاه طراحی
● ١٣۸٢ - گالريهای ١ و ۲ و ۳ نگارخانه برگ، نمايشگاه مجموعه آثار طراحی
● ١٣۸٢ - گالری برگ، هفتمين نمايشگاه طراحی معاصر ايران
● ١٣۸٢ - گالری آتشزاد ،سومين نمايشگاه طراحی معاصر ايران
● ١٣۸٣ - نگارخانه کمال الدين بهزاد، نمايشگاه آثار اساتيد دانشگاه الزهرا
● ١٣۸٣ - گالری برگ، نمايشگاه طراحی به اتفاق هنرجويان
● ١٣۸٣ - گالری آتشزاد، چهارمين نمايشگاه طراحی معاصر ايران
● ١٣۸٤ - فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه نقاشان رئالیست و هایپر رئالیست ایران
● ١٣۸۵ - نگار خانه کمال الدين بهزاد، نمایشگاه طراحی و نقاشی به اتفاق هنرجويان
● ١٣۸۵ - نگارخانه شيث، نمايشگاه خيريه کودکان سرطانی (محک)
● ١٣۸۶ - نگارخانه ملت، نمايشگاه گروهی نقاشی
● ١٣۸۶ - مؤسسه فرهنگی هنری صبا، نمايشگاه بزرگ هنر ايثار، نمايشگاه نقاشی روزنه ای به باغ بهشت
● ١٣٨۷ - موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه منتخبی از آثار نقاشی مدرسین دانشکده های هنر تهران
● ١٣۸۶ - نگار خانه کمال الدين بهزاد، نمایشگاه طراحی و نقاشی به اتفاق هنرجويان
● ١٣۸٧ - مؤسسه فرهنگی هنری صبا، هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران
● ١٣۹۰ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه کمال الدین بهزاد
● ١٣۹۲ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه کمال الدین بهزاد
● ١٣۹٣ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در هر سه سالن نگارخانه کمال الدین بهزاد
● ١٣۹٤ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه کمال الدین بهزاد خرداد ماه
● ١٣۹٤ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه کمال الدین بهزاد اسفند ماه در سالن اصلی نگارخانه
● ١٣۹۵ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه مینا
● ١٣۹٧ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه مینا
● ١٣۹۸ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه مینابرخی آثار نقاشی رنگ روغن و همچنین آثار طراحی سیاوش مهویس.

جهت بزرگنمایی تصاویر . جهت بستن تصاویر بزرگ شده مجددا .

رنگ روغن هایپر رئال
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن هایپر رئال، کار در حال انجام.
نقاشی رنگ روغن هایپر رئالیستی
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن ٣۵x٤۵ سانتیمتر. نقاشی هایپر رئالیستی که توسط سیاوش مهویس و در سال ۱۳۸۱ انجام شده است.
طراحی هایپر رئالیستی از سیاوش مهویس
طراحی هایپر رئالیستی از سیاوش مهویس، مداد گرافیت، ابعاد: ۵٠x۶٠ سانتیمتر
نقاشی رنگ روغن منظره
نقاشی رنگ روغن منظره از سیاوش مهویس
نقاشی چهره
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ٧٠x۵٠ سانتیمتر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ۶٠x۸٠ سانتیمتر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ٧٠x۵٠ سانتیمتر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ٧٠x۵٠ سانتیمتر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ٧٠x۵٠ سانتیمتر
طراحی
طراحی با رنگ روغن رقیق، سیاوش مهویس، ابعاد: یک و نیم متر در دو و نیم متر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، رنگ روغن رقیق روی بوم، ابعاد: یک و نیم متر در دو و نیم متر
سیاوش مهویس-رنگ روغن رقیق روی بوم
سیاوش مهویس، رنگ روغن رقیق روی بوم، ابعاد: یک و نیم متر در دو و نیم متر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ٣۵x٤۵ سانتیمتر
سیاوش مهویس-طراحی با ذغال و مداد کنته
سیاوش مهویس، طراحی با ذغال و مداد کنته، ابعاد: A4
سیاوش مهویس-طراحی با ذغال و مداد کنته
سیاوش مهویس، طراحی با ذغال و مداد کنته، ابعاد: A4


دیدار - دریچه ای به کلاسهای اخیر

نگاه مختصری به آنچه که اخیرا در کلاسهای حضوری گذشته است.
فیلمهای کوتاه از کارهای در حال انجامی که در آموزشگاه نقاشی ایکاروس و توسط هنرجویان سیاوش مهویس صورت گرفته است.

اثری از هنرمند آموزشگاه لیدا سماک

اثری از هنرمند آموزشگاه لیدا سماک

اثری از هنرمند آموزشگاه مریم انصاری

اثری از هنرمند آموزشگاه مریم جعفری

 

کلاسهای ایکاروسروز شمار هنری
امروز ۲۰۲۱/۱۱/۲۷ میلادی برابر با شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۰هجری شمسی که مصادف میباشد با سالروز تولد تسوگوهارو فوجیتا، نقاش ژاپنی-فرانسوی

تسوگوهارو فوجیتا، نقاش ژاپنی-فرانسوی

ادامه مطلب

مؤکداً از مراجعه حضوری از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه هنرهای تجسمی ایکاروس سه شنبه ها تعطیل است، همچنین چهارشنبه ها صبح        ما هیج شعبه دیگری در تهران و یا شهرستانها نداریم