روش تشخیص کیفیت بوم نقاشی

در اینجا روش تشخیص کیفیت بوم نقاشی را آموزش میدهیم. اگر با ناخن خود به پشت یک بوم خوب، خطی بکشیم، نباید ایجاد ترک کند و یا اثر ناخن ما به شکل خطی برجسته روی بوم باقی بماند.

آموزش آزمایش کیفیت بوم نقاشی

آموزش آزمایش کیفیت بوم نقاشی

در یک بوم مرغوب به هیچ وجه روغن رنگ به طرف دیگر نشت نمیکند. همچنین اگر گوشه ای از پارچه بوم را به طرف داخل تا کنیم پس از باز کردن آن نباید در محل تا خوردگی ترک های ریز دیده شود. همینطور اگر این پارچه را حول محوری چوبی یا لوله ای به قطر یک تا دو سانتیمتر بپیچیم، نباید ریختگی زمینه یا ترک خوردگی بوجود آید.


 

 


مؤکداً از مراجعه حضوری از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه هنرهای تجسمی ایکاروس سه شنبه ها تعطیل است