آموزش نقاشی به کار کرده ها

روزانه افراد زیادی به ما مراجعه میکنند که قبلا جهت آموزش نقاشی و کار رنگ روغن، یا کلاس رفته اند و یا بصورت خود انگیخته، تجربیاتی کسب کرده اند، و اکنون تمایل به شرکت در کلاسهای آموزش رنگ روغن در آموزشگاه ما را دارند. ادای پاره ای از توضیحات به این دسته از مراجعه کنندگان محترم ضروریست.
اول اینکه شیوه و نحوه برخورد هنرجویان ما با رنگ روغن، کاملا متکی به شیوه و نوع طراحی کردن ایشان است. چهار چوب اصلی و اولیه طرز مواجهه هنرجو با اشیا و طبیعت، طی توضیحات و مفاهیم و اصطلاحاتی که در همان جلسات اولیه کلاسهای طراحی شرح داده میشود پی ریزی گشته و شکل میگیرد.

آموزش نقاشی به کار کرده ها

مراحل گام به گام و پله به پله آموزشی

دقیقا همان مطالبی که در این دوره مطرح میشود، در دوره رنگ روغن نیز تکرار شده و ما برای اینکه کار رنگ روغن را با هنرجو شروع کنیم، نیاز به آشنایی قبلی ایشان با اصطلاحات و مفاهیم و روشهای ذکر شده داریم.
دوم اینکه شیوه و نوع نگاه ما به طبیعت و اینکه سایه روشنها را چگونه ببینیم، از کجا و چگونه شروع کنیم، و چگونه به اتمام برسانیم، شیوه و نگاه خاصی را پی ریزی و ترویج میکند که ممکن است با آموزه های قبلی این افراد مغایرت داشته باشد. این افراد ممکن است آموزشهای غلط و اشتباه را پشت سر گذاشته و بد آموزیهایی را کسب کرده باشند که نیاز به اصلاح و دریافت دوباره ای از نگاه به طراحی اشیا و پدیده ها را بدنبال داشته باشد.
بدیهی است که در صورت مشاهده و تصدیق موارد فوق در نمونه آثار و تجربیات گذشته این دسته از مراجعه کنندگان، ایشان میبایست دوره ها را از طراحی پایه شروع نمایند.

آموزشگاه نقاشی ایکاروس مختص آموزش بزرگسالان و افراد بالاتر از ۱۶ سال میباشد.          مؤکداً از مراجعه حضوری از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          ما سه شنبه ها تعطیلیم