آموزش نقاشی رنگ روغن

سخنی از مدیریت آموزشگاه

در آموزش نقاشی و بخصوص در مبحث نقاشی رنگ روغن، شناساندن رنگها و ترکیبات آنها به هنرجو و متعاقب آن پرورش حساسیتهای ایشان در درک تفاوتهای ظریف و دقیق مابین رنگها اولویت اصلی است. در آموزش نقاشی بدلیل کثرت و فراوانی رنگهای قابل استفاده، امکان شناسایی و فرمول بندی تمام ترکیبات رنگی وجود ندارد. اما هنرجو به تدریج و در مراحل مختلف آموزش، درکی کلی از هم خانوادگی و همجواری و یا عدم سازگاری و تقابل رنگها را در نقاشی رنگ روغن بدست خواهد آورد. جهت آشنایی عملی هنرجو با آنچه که بصورت تئوری آموزش داده میشود، اجرای دقیق و کامل یک تابلوی رنگی توسط استاد و در مقایل دیدگان هنرجو، میتواند درک مفاهیم سنگین و پیچیده آموزشی را تسهیل نموده و ظرائف و دقائق فنی و تکنیکی را به هنرجو منتقل نماید.
اصولی ترین متد آموزش نقاشی که تاکنون شناخته شده، شیوه مبتنی بر ارجاع هنرجو به توان پایه ای ایشان در طراحی و مرتبط ساختن مباحث مطروحه در آموزش طراحی و آموزش نقاشی به یکدیگر میباشد و تنها این نوع از آموزش است که میتواند تعمیق بصری و تکامل ذهنی هنرجوی رشته نقاشی را بدنبال داشته باشد. بخاطر داشته باشیم که آن کس که خوب نقاشی میکند، جهان پیرامون خویش را بهتر درک میکند و میشناسد.

نمونه هایی از آثار هنرجویان کلاسهای نقاشی رنگ روغن

  • آموزش رنگ روغن
  • رنگ روغن چهره
  • نقاشی طبیعت بیجان
  • نقاشی چهره
  • نقاشی منظره
  • نقاشی رنگ روغن
  • آموزش نقاشی رنگ روغن

● آثار رنگی بیشتر و کاملتر هنرجویان را در بخش رنگ روغن های هنرجویان ببینید.

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد:

آموزشگاه نقاشی ایکاروس مختص آموزش نقاشی به بزرگسالان میباشد و در زمینه آموزش نقاشی کودکان فعالیتی ندارد          مؤکداً از مراجعه حضوری به آموزشگاه از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه سه شنبه ها تعطیل است