آموزش طراحی چهره، تناسبات و اصول اولیه

آیا تا بحال آموزش طراحی چهره ای را به صورت فیلم دیده اید که اطلاعات کافی به شما داده باشد؟ به شما آموزش و توضیح داده باشد که اندازه ها و نسبتها را چگونه رعایت نمایید و یا اینکه از همه مهمتر روشی را به شما آموخته باشد که طرح صورت را کپی نکرده و خودتان از پس کشیدن آن بر آیید؟ طراحی که پایه و اساس هنر های تجسمی محسوب میگردد و همگان با اهمیت آن آشنایی دارند، همچنین نقش ویژه ای را در آموزش نقاشی چهره ایفا میکند. ما با ارائه فیلم های آموزش طراحی، قصد داریم شما را با روش اصولی این هنر، یعنی کشیدن طرح چهره، مستقیم از خود مدل، بدون از رو انداختن و کپی کردن آن، آشنا کنیم. تناسبات و اندازه های اجزای چهره را شرح داده و روش کشیدن آن را به شما بیاموزیم. موفقیت در این هنر مستلزم آموختن روش اصولی و صحیح نگاه کردن به مدل میباشد. اینکه از کجا شروع نماییم و در چه مرحله ای جزئیاتی مانند چشم و بینی و لب و دهان را مورد توجه قرار دهیم، بسیار مهم است.


● این فیلم آموزشی را با دقت فراوان نگاه کنید. اگر توجه و دقت کافی بخرج دهید، کلیدهای بسیاری را برای گشودن قفلها و نادانسته های طراحی کردن از چهره در اختیار شما قرار خواهد داد.

آموزش طراحی چهره


نگاه درست به جزئیات در طراحی چهره

اغلب هنر آموزان میپندارند پرداختن به چشم و ابرو و سایر جزئیات صورت، مهمترین بخش کار میباشد. تصور رایج بر این است که شباهت چشمها و بینی و اجرای دقیق آنها میتواند طراحی را به یک اثر فوق العاده تبدیل نماید. اما یک طراح حرفه ای که کار خود را بر پایه مبانی و اصول اولیه صحیح بنا نهاده است، میداند که برای نقاشی کردن و کشیدن یک صورت، میبایست به اندازه کافی تعمق و صبر داشته باشد و به سراغ هر قسمتی در وقت و مرحله مناسب همان قسمت رفته و از یک اسلوب و روش مدون برای اینکار استفاده کند.


آموزش طراحی چهره، تناسبات و اصول اولیه

تصویر بخشی از فیلم آموزش طراحی چهره


همانطور که در فیلم بالا مشاهده نمودید، جزئیات و پرداختن پیش از موقع به عناصری مانند چشم و بینی و مژه ها و ابرو، میتواند به آفتی برای طراحی شما تبدیل گردد. روش طراحی کل به جز سیستم و اسلوبی است که میتواند ما را از اشتباهات رایج در طراحی از صورت برهاند.

در تصویر زیر، مراحل یک اجرای نقاشی از چهره را مشاهده مینمایید که با اسلوب کل به جزء پیاده شده است. مراحل اجرا از بیضی اولیه چهره و تکامل تدریجی قسمتها و جزئیات بیشتر آن، مرحله به مرحله شماره گذاری شده است.


مراحل طراحی کل به جزء چهره

مراحل طراحی کل به جزء چهره


و اما فیلم آموزشی ما در بالا موارد زیر را به شما خواهد آموخت:

1 - آموزش زاویه های دید در طراحی چهره شامل:

● تمام رخ
● نیم رخ
● سه رخ
2 - آشنایی با بیضی اصلی چهره در زوایای نامبرده
3- آموزش محور بندی های اصلی و اولیه بیضی سر در زوایای نامبرده
4 - آشنایی با محل قرار گیری حفره چشم ها، بینی و لب و گوش
5 – آشنایی با دو نکته ظریف در جای گیری لب و دهان و همچنین پیدا کردن اندازه بالای سر از رستنگاه موی سر که مستلزم دقت بینندگان به توضیحات این قسمتها میباشد
6- آموختن اهمیت در نظر گرفتن منبع نور و زاویه تابش آن به چهره و رعایت نقاط تاریک و روشن متاثر از آن
7- آموزش سطوح تاریک روشن چهره و حجم های کلی بینی
8- آشنایی با نور پردازی کلاسیک و مثلث رامبرند
9- آشنایی با مهمترین نکته در کشیدن چهره که همان "کلی دیدن و دوسایه" میباشد

مهم:
● البته لازم به ذکر است که این قسمت از فیلم و آشنایی با مفاهیم "دو سایه و کلی نگری" مستلزم آشنایی قبلی با این مفاهیم است که بطور مفصل در دی وی دی آموزش اصولی طراحی که اکنون بصورت دوره های مجازی در آمده است، ذکر شده است.

10- آموزش فواصل چشم ها نسبت به هم و نسبت به کل چهره
11- آموزش سنجش فاصله بینی ، گوش، لب و سایر قسمتهای صورت
12- آشنایی با تغییر جهت محوربندیها در زوایه های از بالا و یا از پایین


چرا این فیلم آموزشی رایگان است؟
این ممکن است سوال بعضی از افرادی باشد که با این فیلم مواجه میشوند. ولی دلیل ارائه رایگان این اطلاعات این است که شما با نحوه ارائه و کیفیت آموزش های ما آشنا شوید.

آموزش های ما در آموزشگاه نقاشی ایکاروس مبنتی بر روش و سیستم کل به جزء است. کل به جزء چهار چوب اصلی برخورد ما با طراحی و در مواجهه با پدیده ها و جهان هستی میباشد. این سیستم طراحی تنها روشی است که طراح را از وابستگی به از رو انداختن طرح و کپی کاری نجات میبخشد.

ممکن است ما در دوره های خاصی از آموزشمان در آموزشگاه، طرح را با روشهای مختلفی که وجود دارد بروی زمینه منتقل نماییم، اما این بهیچ وجه نمیبایست بعنوان رویه غالب برای طراح تثبیت شود. یک طراح ممکن است در بعضی موارد و بنا بر مصلحتی که خود تشخیص میدهد، طرح کارش را از رو انداخته و به اصطلاح کپی کند. اما در عین حال میبایست توانایی کشیدن طرح بدون کپی کردن آن را نیز داشته باشد. و این منظور تنها با رعایت دقیق سیستم کل به جزء دست یافتنی میباشد.


ما در اینجا به سه فیلم آموزشی در این زمینه اشاره میکنیم:
1 - در ویدئوی اول که در بالا مشاهده نمودید، با تشریح تناسبات و اندازه های کلی اجزای چهره آشنا میشوید. شرح شیوه کل به جز با تمام اهمیتی که در بر دارد، در این ویدئو ارائه میگردد، همراه با توضیحات کامل و تصاویر کمکی.
ویدئوهای بعدی در دوره آموزش مجازی قابل دسترسی میباشد.
2 - دومین آموزش، طراحی از یک چهره بر طبق متد و شیوه ارائه شده در آموزش مرحله یکم، اجرا میشود. این آموزش نیز همراه با توضیحات میباشد. در این قسمت چهره ساده تری برای تمرین انتخاب شده است.
3 - در فیلم سوم، مدل کاملتری اجرا میگردد. فیلم سوم دارای توضیحات نیست و بعلت طولانی بودن آن، سرعت ویدئو را بالا برده ایم. مدل انتخابی دارای جزئیات بیشتری نسبت به مدل قبلی میباشد. و روی قسمتهای چشم و لب و بینی، بیشتر کار میشود.

اجرای عملی فیلم آموزشی فوق


آموزش دوم شامل اجرای یک چهره ساده تر میباشد که همراه با اجرا، توضیحات لازم نیز ادا میگردد:
در ویدئوی ذیل، موارد آموزش داده شده، بصورت عملی اجرا میشود. در این تمرین مراحل از کل به جزء پیاده میگردد. این تمرین، در مراحل آموزشی کلاسها در آموزشگاه، در مرحله آشنایی مقدماتی با چهره قرار دارد و هنر جو پس از انجام این تمرین، وارد مرحله بعدی که طراحی از مدلها و چهره هایی با جزئیات بیشتر میباشد، میگردد. در این فیلم مشاهده خواهید کرد که چطور یک طراحی مرحله به مرحله شکل گرفته و سایه های کلی و لکه های تنال بتدریج تبدیل به اجزای صورت گشته و تکمیل میشوند.

کشیدن چهره ساده تر با توضیحات


فیلم سوم شامل اجرای یک چهره با جزئیات بیشتر و کاملتر:

در ویدئوی سوم، اجرای چهره کاملتری را مشاهده میکنید. روند تمرینها باید به گونه ای باشد که به تدریج چهره های انتخابی دارای جزئیات بیشتر بوده و قسمتهای چشم و بینی و لب و دهان و گوش، در آنها نمایانتر و واضحتر باشند. در این آموزش تصویری نیز مشاهده خواهید کرد که جزئیات قسمتهای چشم و بینی و غیره، به تدریج و از دل لکه های تنالیته ای بیرون آمده و شکل میگیرند.


تصویر فوق مراحل انجام و تکمیل و شکل گیری طراحی، به روش از کلیات به جزئیات میباشد. فیلم کشیدن این چهره را در زیر مشاهده نمایید:

کشیدن چهره کاملتر


فراموش نکنید که بهترین و موثر ترین شیوه طراحی، خصوصا هنگام مواجهه با موضوع سختی مانند چهره، روش کل به جزء میباشد.

افراد با تمرین و ممارست در این شیوه، به توانایی قابل ملاحظه ای در اجرای پروژه های نقاشی خود، نائل میگردند. برای نمونه اثر زیر توسط آقای محمد قاسمی از هنرجویان آموزشگاه در متد سیاه قلم میباشد که بدون کپی کردن طرح انجام شده است:


سیاه قلم چهره بدون کپی کردن طرح

سیاه قلم چهره بدون کپی کردن طرح

همچنین میتوانید در نقاشی سیاه قلم بدون کپی کردن طرح اولیه، فیلمی از انجام این روش توسط این هنرجو را که تسلط بیشتری بر طراحی دارد مشاهده نمایید.

در اینجا مجالی برای پرداختن بیشتر به این بحث در آموزش طراحی نیست. اما چنانچه مایل به آشنایی با اصول آموزش نقاشی چهره بدون نیاز به کپی کردن میباشید، این آموزشها در دوره های مجازی قابل دسترس میباشد.


مطلب بعدی


دیدار - دریچه ای به کلاسهای اخیر

نگاه مختصری به آنچه که اخیرا در کلاسهای حضوری گذشته است.
فیلمهای کوتاه از کارهای در حال انجامی که در آموزشگاه نقاشی ایکاروس و توسط هنرجویان صورت گرفته است.


اثری از هنرمند آموزشگاه لیدا سماک، مرداد 1399

اثری از هنرمند آموزشگاه لیدا سماک، آبان 1399

اثری از هنرمند آموزشگاه صبا عزیز زاده، تیر 1397

اثری از هنرمند آموزشگاه مریم جعفری، آذر 1398

 

کلاسهای ایکاروس

دیـــدگـــاه

  محمد پاکدل

زمان: دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۳:۵۷

ممنون از مطالب مفید که در سایت گذاشتید من طراحی چهره را اصولی یاد نگرفتم میخواهم با روش شما یاد بگیرم. میتوانم از طراحی چهره شروع کنم یا باید از قبلتر آموزش ببینم؟

↩ پاسخ به پیام

  مدیر

زمان: دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۸:۰۲

سلام. ما تا طراحی های شما را نبینیم هیج اظهار نظری نمیتوانیم بکنیم. جهت آشما نمودن ما با سطح تجربیاتتان در زمینه طراحی چهره با آموزشگاه تماس حاصل نمایید. ۴۴۰۲۲۲۶۵ و ۴۴۰۱۵۴۴۷ ساعات پاسخگویی 11 تا 4 بعد از ظهر. سه شنبه ها کلا تعطیلیم. چهارشنبه ها هم از ساعت 2 به بعد میتوانیم پاسخگو باشیم.

↩ پاسخ به پیام

  محدثه قنبری

زمان: پنجشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۱:۰۷

به من هم که جایی کلاس میرفتم اینطوری یاد ندادن. مژه زدن و ابرو کشیدن و اینا رو یاد دادن. ولی الان خودم نمیتونم چهره بکشم و طراحی کنم

↩ پاسخ به پیام

  الهام

زمان: چهارشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۱:۲۰:۱۲

ایشون استاد مهویس گرامی هستن افتخار داشتم شاگرد ایشون بودم هرچند شاگرد خوبی نبودم 😊 اما همیشه مدیون ایشون هستم .موفق باشید شما و استاد عزیز

↩ پاسخ به پیام

  مدیر

زمان: یکشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۲۲:۲۸:۱۶

بله متاسفانه آموزشهای غیر اصولی رایج فعلی، روی طراحی چهره بدون کپی برداری متمرکز نیست.

↩ پاسخ به پیام

  آزیتا

زمان: شنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۱:۳۵

تو این روزهای قرنطینه ،اموزشهاتون برای افراد مبتدی مثل من بسیار اموزنده و سرگرم کننده است . ممنون🌹🌹🌹

↩ پاسخ به پیام

  مدیر

زمان: شنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | ۲۱:۴۹:۵۹

سلام. ممنون از شما. در تلاشیم تا آموزشهای آنلاین را راه اندازی کنیم. بخش طراحی چهره که قسمتهایی از آن را در اینجا مشاهده مینمایید و آموزشهای آماده سازی پیش از آن، بزودی راه اندازی میشود. و در صورت تمایل به برخورداری از آموزشهای کامل، میتوانید پس از راه اندازی، ثبت نام و از آن استفاده کنید.

↩ پاسخ به پیام

  خدا بخش

زمان: شنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۱۹:۱۴

با سلام من از آموزشهای طراحی چهره شما خیلی استفاده کردم. فقط میخواستم بدونم آیا با همین روش میشود از روی عکس صورت هم طراحی کرد و طبیعی در آورد کار را؟

↩ پاسخ به پیام

  مدیر

زمان: شنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۷:۱۳:۲۶

بله. از روی عکس صورت هم میشود با همین روش به نتیجه رسید. البته اگر منظورتان از طبیعی در آوردن عکس، رسیدن به کار هایپر رئال باشد، نیاز به ابزار هایی بیشتر از صرفا یک مداد و یک پاک کن خواهید داشت.

↩ پاسخ به پیام

  زارع

زمان: یکشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۹:۰۳

سلام مشکل من هم با ابزاره لطف میکنید بفرمایید چه وسایل برای طراحی چهره مناسبترن و اینکه از کجا باید تهیه شان کرد

↩ پاسخ به پیام

  مدیر

زمان: یکشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۶:۱۱

همانطور گه گفته شد اگر بخواهیم تصویر با جزئیات بسیار زیاد و در حد عکس انجام بدهیم نیاز به وسایل بیشتری داریم. مدادهای مختلف با نرمی و سختی و کم رنگی و پررنگی متنوع و پاک کن ظریف و ریز برای ریزه کاری مورد نیاز هست.مکان خاصی برای تهیه همه این وسایل نمیتوانیم به شما معرفی کنیم. باید از لوازم التحریر فروشیها سئوال نمایید.

↩ پاسخ به پیام

  مهین

زمان: یکشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۶:۵۴

من کلاس رفتم با مداد کنته و محو کن کار کردم رو مقوا به نظر شما مداد کنته برا نقاشی چهره خوبه؟

↩ پاسخ به پیام

  مدیر

زمان: دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۳۷:۱۷

مداد کنته به تنهایی برای یک کار اسکیس میتواند مناسب باشد. اما اگر هدف شما از کار کردن با ابزاری مانند مداد کنته رسیدن به یک کار هایپر رئال در طراحی چهره باشد، آنگاه مداد کنته به تنهایی پاسخگو نخواهد بود. اگر با مداد گرافیتی بخواهید کار کنید، ابزار آن همان است که بنده در پاسخ قبلی نوشته ام. و اگر با وسایلی مانند مداد کنته بخواهید کار هایپررئال و تمیز ارائه کنید باید از سایر وسایل سیاه قلم مانند قلم مو ها و پودر کنته و غیره در طراحی چهره نیز استفاده نمایید.

↩ پاسخ به پیام

  روشنک

زمان: جمعه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۰:۲۱

ممنون از مطالب خودتان اگر امکان دارد فیلم آموزشی برای طراحی چهره باز هم بگذارید متشکرم

↩ پاسخ به پیام

  مدیر

زمان: یکشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۰:۰۷:۱۶

انشالله در اولین فرصت به ارائه فیلمهای آموزشی در زمینه طراحی چهره خواهیم پرداخت. سیاست کلی آموزشگاه مبنی بر بسط و گسترش این هنر است.

↩ پاسخ به پیام

  هاجر

زمان: یکشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۷:۱۱:۳۵

سلام روزتون بخیر
طراحی سیاه قلم خیلی دوست دارم یاد بگیرم اما متاسفانه امکان رفتن به کلاس ندارم. آیا کتاب یا فیلم آموزشی دارید که من از صفر بتونم در خانه تمرین کنم و یاد بگیرم؟
ممنون

↩ پاسخ به پیام

  مدیر

زمان: یکشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۰:۱۰:۱۸

فعلا در حد مراحل اولیه که شامل طراحی پایه و طراحی چهره میباشد دوره های مجازی ارائه شده است و قابل استفاده برای کسانی است که امکان حضور در کلاسها را ندارند. برای مراحل پیشرفته تر به زمان بیشتری برای ساخت و تکمیل دوره های آموزشی نیاز داریم.

↩ پاسخ به پیام

  نگین

زمان: چهارشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۸:۴۸:۱۸

با سلام و احترام
برای فردی که مبتدی بدون پیش زمینه نقاشی جهت شرکت در کلاس طراحی چهره چه مدت تا تکمیل و‌حرفه ای شدن زمان لازم‌داره ؟حدودا چند ترم؟
با تشکر ازشما

↩ پاسخ به پیام

  مدیر

زمان: پنجشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۶:۵۴

اکثرا مراجعه به ما برای آموزش طراحی چهره میباشد و کل آموزشها از آشنایی مقدماتی با چهره تا مراحل پیشرفته تر آن که به کارهای هایپررئال می انجامد و بقولی از صفر تا صد آن، نهایتا طی شش ماه آموزش داده میشود.

↩ پاسخ به پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال نظراتروزشمار هنری
امروز ۲۰۲۰/۱۱/۲۷ میلادی برابر با جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹هجری شمسی که مصادف میباشد با سالروز تولد تسوگوهارو فوجیتا، نقاش ژاپنی-فرانسوی

تسوگوهارو فوجیتا، نقاش ژاپنی-فرانسوی

ادامه مطلب


 


مؤکداً از مراجعه حضوری از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه هنرهای تجسمی ایکاروس سه شنبه ها تعطیل است، همچنین چهارشنبه ها صبح