طراحی با مداد

طراحی های با مداد سیاه (گرافیت) و عمدتا چهره هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در این بخش قابل مشاهده است. این طراحی ها با مداد گرافیتی و اکثرا بروی کاغذ سفید A3 یا A4 اجرا شده اند. دوره متوسطه طراحی چهره شامل آموزش طراحی چهره با مداد میشود. بدنبال تغییراتی که در متد آموزشی این دوره از آموزش طراحی با مداد در آموزشگاه صورت گرفته کیفیت آثار هنرجویان در این دوره ارتقا کیفی مطلوبی یافته است. ضمن اینکه انجام این طراحی ها در این سطح کیفی نیازمند حوصله و دقت فراوان هنرجو میباشد. طراحی با مداد های گرافیتی و بدون استفاده از پودر و قلم مو (چنانچه در کار ذغال مرسوم میباشد) بسیار پر کار تر و پر زحمت تر از کار ذغال محسوب گردیده و هنرجو میبایست در این تمرینها اوج توانایی تکنیکی و مهارتهای ظریف کاری و ریز پردازی را به نمایش بگذارد.

جهت بزرگنمایی تصاویر . جهت بستن تصاویر بزرگ شده مجددا .

#طراحی_چهره_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره با مداد لیلا خلیلی - سمت چپ خود عکس و سمت راست طراحی با مداد مییاشد.
لیلا خلیلی
#طراحی_با_مداد_از_عکس - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره در کنار عکس اصلی، کار خانم لیلا خلیلی
طراحی و عکس اصلی کنار هم
#طراحی_از_چشم_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی از چشم با مداد کار خانم سولماز کاشی ساز
سولماز کاشی ساز
#طراحی_طبیعی_از_چهره - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی با مداد لیلا خلیلی
لیلا خلیلی
#طراحی_چهره_با_مداد_از_روی_عکس - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره با مداد از روی عکس، سولماز کاشی ساز - سمت چپ خود عکس و سمت راست طراحی با مداد مییاشد.
سولماز کاشی ساز
#طراحی_با_طیف_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی با طیف مداد زهرا یاری
زهرا یاری
#طراحی با مداد از چهره - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره با مداد شادی نوبان - سمت چپ خود عکس و سمت راست طراحی با مداد مییاشد.
شادی نوبان
#چهره_با_مداد_طراحی - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
چهره با مداد طراحی نیلوفر حسنی
نیلوفر حسنی
#طراحی_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
چهره ها، طراحی با مداد ناهید بهمردی فر
ناهید بهمردی فر
#طراحی_چهره - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره با مدادهای ب و هاش، زهرا یاری
زهرا یاری
#طراحی_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
چهره ها، طراحی با مداد هدیه محبت
هدیه محبت
#طراحی_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی با مداد مریم خوش خیالی
مریم خوش خیالی
#پرتره_مدادی - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
پرتره مدادی، نیلوفر حسنی
نیلوفر حسنی
#طراحی_با_مداد_از_عکس - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی با مداد از عکس، عاطفه هاشمی
عاطفه هاشمی
#طراحی_از_روی_عکس - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره با مدادهای ب و هاش، لیلا خلیلی - سمت چپ خود عکس و سمت راست طراحی با مداد مییاشد.
لیلا خلیلی
#طراحی_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره با مداد شقایق واحد - سمت راست خود عکس و سمت چپ طراحی با مداد مییاشد.
شقایق واحد
#طراحی_چهره_جکی_چان_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره جکی چان با مداد سولماز کاشی ساز
سولماز کاشی ساز
#طراحی_چهره-پیر_مرد_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره پیر مرد با مداد فاطمه کبورانی
فاطمه کبورانی
#طراحی_با_مداد_از_چهره - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره با مدادهای ب و هاش، الهه ستوده افخمی
الهه ستوده افخمی
#طراحی_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره با مداد الهه ستوده افخمی
الهه ستوده افخمی
#طراحی_چهره_آل_پاچینو_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره آل پاچینو با مداد کلایول حسینی نژاد
کلایول حسینی نژاد
#طراحی_با_مداد_از_چهره_دارن_هاردی - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره دارن هاردی با مداد محمد صادق میری
محمد صادق میری
#طراحی-چهره_استیو_جابز - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره استیو جابز، محمد صادق میری
محمد صادق میری
#طراحی_چهره_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره با مدادهای ب و هاش، فاطمه ملت
فاطمه ملت
#طراحی_چهره_پیرمرد_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره با مداد چهره پیر مرد، مریم مالمیر
مریم مالمیر
#طراحی_با_مداد - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره، زهرا نانوایی مقدم
زهرا نانوایی مقدم
#طراحی_چهره_زن_پیر - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره زن پیر با مداد طیبه زمانی ظفر
طیبه زمانی ظفر
طراحی_چهره_مرد_با_کلاه - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره مرد با کلاه، مداد طراحی طیبه زمانی ظفر
طیبه زمانی ظفر
#طراحی_چهره_بچه - #آموزشگاه_نقاشی_ایکاروس
طراحی چهره بچه با مداد طیبه زمانی ظفر
طیبه زمانی ظفر

فیلم هنرجویان در حال انجام طراحی سیاه قلم با مداد

فیلم از هنرجویان آموزشگاه در حال انجام طراحی چهره با مداد


سایر بخشهای آثار هنرجویان:

ذغال طراحی - سیاه قلم
طراحی با ذغال
نقاشی های رنگ روغن
نقاشی های رنگ روغن
نقاشی مداد رنگی
نقاشی مداد رنگی
طبیعت بیجان
طبیعت بیجان

آموزشگاه نقاشی ایکاروس مختص آموزش نقاشی به بزرگسالان میباشد و در زمینه آموزش نقاشی کودکان فعالیتی ندارد          مؤکداً از مراجعه حضوری به آموزشگاه از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه سه شنبه ها تعطیل است