طراحی چهره

آثار برخی هنرجویان کلاسهای آموزش طراحی و نقاشی سیاوش مهویس در این بخش قابل مشاهده میباشد.

سایر بخشها: طراحی طبیعت بیجان | نقاشی رنگ روغن | مداد رنگی


طراحی از چهره با ذغال
طراحیچهره با ذغال، فاطمه فرخ
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، فرزین کهکشان
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، مریم میرزایی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، طراحی با ذغال، آیلار وجدی
فاطمه فرخ فرزین کهکشان مریم میرزایی آیلار وجدی
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، ریحانه رستگار
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، ریحانه رستگار
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، ریحانه رستگار
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، ریحانه رستگار
ریحانه رستگار ریحانه رستگار ریحانه رستگار ریحانه رستگار
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، بهاره فیض الله بیگی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهاره فیض الله بیگی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهاره فیض الله بیگی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهاره فیض الله بیگی
بهاره فیض الله بیگی بهاره فیض الله بیگی بهاره فیض الله بیگی بهاره فیض الله بیگی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهاره فیض الله بیگی
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، آویشا ایرانی
طراحی با ذغال
طراحی چهره، طراحی با ذغال، آویشا ایرانی
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، آویشا ایرانی
بهاره فیض الله بیگی آویشا ایرانی آویشا ایرانی آویشا ایرانی
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، مونا تقی بروجردی
طراحی چهره با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و مداد کنته، مونا تقی بروجردی
طراحی چهره
طراحی چهره، مونا تقی بروجردی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، محبوبه ناطمیان
مونا تقی بروجردی مونا تقی بروجردی مونا تقی بروجردی محبوبه ناطمیان
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهار عبدالله زاده
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهار عبدالله زاده
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهار عبدالله زاده
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، تهمینه اذکاری
بهار عبدالله زاده بهار عبدالله زاده بهار عبدالله زاده تهمینه اذکاری
طراحی چهره با ذغال طراحی
طراحی چهره، ذغال طراحی، غلامرضا مسگری
طراحی از چهره با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و مداد کنته، غلامرضا مسگری
طراحی از چهره با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و مداد کنته، غلامرضا مسگری
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، رزیتا صلاحی فر
غلامرضا مسگری غلامرضا مسگری غلامرضا مسگری رزیتا صلاحی فر
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، طراحی با ذغال، سپیده جوادی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، فاطمه پارساپور
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، فاطمه پارساپور
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، طراحی با ذغال، آیلار وجدی
سپیده جوادی فاطمه پارساپور فاطمه پارساپور آیلار وجدی
طراحی با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، سروناز خالقی
طراحی با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، سروناز خالقی
طراحی با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، سروناز خالقی
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، رویا رنه نژاد
سروناز خالقی سروناز خالقی سروناز خالقی رویا رنه نژاد
طراحی با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، مرضیه خان بابا زاده
چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، آذین ثمرخواه
طراحی با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، آذین ثمرخواه
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی و پاستل، فرزین کهکشان
مرضیه خان بابا زاده آذین ثمرخواه آذین ثمرخواه فرزین کهکشان
طراحی چهره با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و مداد کنته، سمیه عبدالله پور
طراحی با ذغال و مداد کنته
طراحی، ذغال و مداد کنته، سمیه عبدالله پور
طراحی چهره با ذغال
طراحی ذغال، مداد طراحی، مهسا بابایی
طراحی از چهره با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و مداد کنته، مهسا بابایی
سمیه عبدالله پور سمیه عبدالله پور مهسا بابایی مهسا بابایی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، علی رفیعی راد
طراحی چهره، ذغال و اشاره های سفید
طراحی چهره، ذغال و اشاره های سفید روی کاغذ گراف، الهام دانش نیا
طراحی با ذغال و پاستل و اشاره سفید
طراحی چهره، ذغال و پاستل و اشاره سفید، الهام دانش نیا
طراحی با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و پاستل و اشاره سفید، سمیه عبدالله پور
علی رفیعی راد الهام دانش نیا الهام دانش نیا سمیه عبدالله پور
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، زهرا خضرایی
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، مژگان متقی
طراحی چهره، مداد طراحی
طراحی چهره، مداد طراحی، زهرا نصری
طراحی چهره، مداد طراحی
طراحی چهره، مداد طراحی، زهرا نصری
زهرا خضرایی مژگان متقی زهرا نصری زهرا نصری
طراحی از چهره با ذغال و اشاره سفید
طراحی چهره، ذغال طراحی و اشاره های سفید، اعظم زرین فرد
طراحی از چهره با ذغال و اشاره سفید
طراحی چهره، ذغال طراحی و اشاره های سفید، اعظم زرین فرد
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، طاهره مجیدی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، طاهره مجیدی
اعظم زرین فرد اعظم زرین فرد طاهره مجیدی طاهره مجیدی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره با ذغال، سمیه عسگری
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره با ذغال، سمیه عسگری
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، مریم میرزایی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، سمانه اسدی کیا
سمیه عسگری سمیه عسگری مریم میرزایی سمانه اسدی کیا
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال و پاستل سفید، آیدا اقدامی پور
ذغال و پاستل سفید
ذغال و پاستل سفید روی کاغذ گراف، آیدا اقدامی پور
طراحی چهره با ذغال و پاستل و اشاره سفید
طراحی چهره، ذغال و پاستل و اشاره سفید، آیدا اقدامی پور
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، طراحی با ذغال، غزاله ارمی
آیدا اقدامی پور آیدا اقدامی پور آیدا اقدامی پور غزاله ارمی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، حسام لسانی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، طراحی با ذغال، شاهرخ روحانی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، طراحی با ذغال، شاهرخ روحانی
طراحی از چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، شهناز اشرفی
حسام لسانی شاهرخ روحانی شاهرخ روحانی شهناز اشرفی
طراحی چهره
طراحی چهره، مداد طراحی، شهرزاد شریف
طراحی چهره ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، شادی آقا جمالی
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، شادی آقا جمالی
طراحی اسکیس چهره
طراحی اسکیس چهره، امیر قره حسنلو
شهرزاد شریف شادی آقا جمالی شادی آقا جمالی امیر قره حسنلو
طراحی از چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، اعظم زرین فرد
طراحی با مداد از چهره
طراحی با مداد از چهره، طاهره جعفری
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، مینا علیقلی
طراحی چهره با پاستل
طراحی چهره، پاستل، نیما جوانی فرد
اعظم زرین فرد طاهره جعفری مینا علیقلی نیما جوانی فرد
طراحی با خودکار
طراحی با خودکار، سعیده هاشمی
طراحی با خودکار
طراحی با خودکار، سعیده هاشمی
طراحی چهره
طراحی چهره، مداد کنته، ابراهیم یحیی زاده
طراحی چهره
طراحی چهره، مداد طراحی، زهرا فلاح محمدی
سعیده هاشمی سعیده هاشمی ابراهیم یحیی زاده زهرا فلاح محمدی

صادقیه، بین فلکه اول و دوم، ابتدای بلوار شهدای شمالی صادقیه، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۳ تلفن: ۴۴۰۱۵۴۴۷ و ۴۴۲۲۴۲۳۵ همراه: ۰۹۱۲۳۹۹۵۷۱۰ مشاهده کروکی