طراحی، آثار هنرجویان

آثار برخی هنرجویان کلاسهای آموزش طراحی و نقاشی سیاوش مهویس در این بخش قابل مشاهده میباشد.

 نقاشی رنگ روغن، مداد رنگی


طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، فرزین کهکشان
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، مریم میرزایی
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، مریم میرزایی
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، آویشا ایرانی
فرزین کهکشان مریم میرزایی مریم میرزایی آویشا ایرانی
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، ریحانه رستگار
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، ریحانه رستگار
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، ریحانه رستگار
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهاره فیض الله بیگی
ریحانه رستگار ریحانه رستگار ریحانه رستگار بهاره فیض الله بیگی
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، بهاره فیض الله بیگی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهاره فیض الله بیگی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهاره فیض الله بیگی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهاره فیض الله بیگی
بهاره فیض الله بیگی بهاره فیض الله بیگی بهاره فیض الله بیگی بهاره فیض الله بیگی
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، آویشا ایرانی
طراحی با ذغال
طراحی چهره، طراحی با ذغال، آویشا ایرانی
طراحی چهره با ذغال و پاستل و اشاره سفید
طراحی چهره، ذغال و پاستل و اشاره سفید، آیدا اقدامی پور
ذغال و پاستل سفید
ذغال و پاستل سفید روی کاغذ گراف، آیدا اقدامی پور
آویشا ایرانی آویشا ایرانی آیدا اقدامی پور آیدا اقدامی پور
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، مونا تقی بروجردی
طراحی چهره با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و مداد کنته، مونا تقی بروجردی
طراحی چهره
طراحی چهره، مونا تقی بروجردی
طراحی کاغذ
طراحی کاغذ تا خورده، مداد طراحی، مونا تقی بروجردی
مونا تقی بروجردی مونا تقی بروجردی مونا تقی بروجردی مونا تقی بروجردی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهار عبدالله زاده
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهار عبدالله زاده
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهار عبدالله زاده
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، بهار عبدالله زاده
بهار عبدالله زاده بهار عبدالله زاده بهار عبدالله زاده بهار عبدالله زاده
طراحی چهره با ذغال طراحی
طراحی چهره، ذغال طراحی، غلامرضا مسگری
طراحی از چهره با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و مداد کنته، غلامرضا مسگری
طراحی از چهره با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و مداد کنته، غلامرضا مسگری
طراحی از چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، رزیتا صلاحی فر
غلامرضا مسگری غلامرضا مسگری غلامرضا مسگری رزیتا صلاحی فر
طراحی با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، سروناز خالقی
طراحی با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، سروناز خالقی
طراحی با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، سروناز خالقی
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، رویا رنه نژاد
سروناز خالقی سروناز خالقی سروناز خالقی رویا رنه نژاد
طراحی با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، آذین ثمرخواه
چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، آذین ثمرخواه
طراحی با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، آذین ثمرخواه
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی و پاستل، فرزین کهکشان
آذین ثمرخواه آذین ثمرخواه آذین ثمرخواه فرزین کهکشان
طراحی چهره با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و مداد کنته، سمیه عبدالله پور
طراحی با ذغال و مداد کنته
طراحی، ذغال و مداد کنته، سمیه عبدالله پور
طراحی چهره، ذغال و اشاره های سفید
طراحی چهره، ذغال و اشاره های سفید روی کاغذ گراف، الهام دانش نیا
طراحی از چهره با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و مداد کنته، مهسا بابایی
سمیه عبدالله پور سمیه عبدالله پور الهام دانش نیا مهسا بابایی
طراحی چهره با ذغال
طراحی ذغال، مداد طراحی، مهسا بابایی
طراحی با ذغال و پاستل و اشاره سفید
طراحی چهره، ذغال و پاستل و اشاره سفید، الهام دانش نیا
طراحی با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره، ذغال و پاستل و اشاره سفید، سمیه عبدالله پور
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، شادی آقا جمالی
مهسا بابایی الهام دانش نیا سمیه عبدالله پور شادی آقا جمالی
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، زهرا خضرایی
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، مژگان متقی
طراحی چهره، مداد طراحی
طراحی چهره، مداد طراحی، زهرا نصری
طراحی چهره، مداد طراحی
طراحی چهره، مداد طراحی، زهرا نصری
زهرا خضرایی مژگان متقی زهرا نصری زهرا نصری
طراحی از چهره با ذغال و اشاره سفید
طراحی چهره، ذغال طراحی و اشاره های سفید، اعظم زرین فرد
طراحی از چهره با ذغال و اشاره سفید
طراحی چهره، ذغال طراحی و اشاره های سفید، اعظم زرین فرد
طراحی پارچه
طراحی پارچه، مداد طراحی، فرهاد علیخانی
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال طراحی، مینا غلامی
اعظم زرین فرد اعظم زرین فرد فرهاد علیخانی مینا غلامی
طراحی با مداد
طراحی طبیعت بیجان، مداد طراحی، مریم افتخار
طراحی پارچه با مداد
طراحی پارچه، مداد طراحی، سمیه عسگری
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره با ذغال، سمیه عسگری
طراحی مجسمه
طراحی مجسمه، مداد طراحی، امیر قره حسنلو
مریم افتخار سمیه عسگری سمیه عسگری امیر قره حسنلو
طراحی با مداد
طراحی با مداد، سیما زیارانی
طراحی پارچه با مداد
طراحی پارچه، سیما زیارانی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، حسام لسانی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، سمانه اسدی کیا
سیما زیارانی سیما زیارانی حسام لسانی سمانه اسدی کیا
طراحی پارچه
طراحی پارچه، مداد طراحی، صدیقه تقی خانی
طراحی چهره با ذغال
طراحی چهره، ذغال طراحی، یاسر میرزایی
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، حمیده نام آوری
طراحی طبیعت بیجان با مداد
طراحی طبیعت بیجان، مداد طراحی، ابراهیم یحیی زاده
صدیقه تقی خانی یاسر میرزایی حمیده نام آوری ابراهیم یحیی زاده
طراحی اسکیس چهره
طراحی اسکیس چهره، امیر قره حسنلو
طراحی با مداد
طراحی از کاغذ تا خورده، مداد طراحی، هادی سعادتی
طراحی پارچه
طراحی از پارچه، مداد طراحی، فرزانه ایرانی
طراحی از چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، اعظم زرین فرد
امیر قره حسنلو هادی سعادتی فرزانه ایرانی اعظم زرین فرد
طراحی مجسمه گچی
طراحی مجسمه گچی، ذغال طراحی، محسن امینی
طراحی چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، مینا علیقلی
طراحی چهره با پاستل
طراحی چهره، پاستل، نیما جوانی فرد
طراحی از چهره با مداد
طراحی چهره، مداد طراحی، شهناز اشرفی
محسن امینی مینا علیقلی نیما جوانی فرد شهناز اشرفی
طراحی طبیعت بیجان با مداد
طراحی طبیعت بیجان، مداد طراحی، ابراهیم یحیی زاده
طراحی چهره
طراحی چهره، پاستل قهوه ای و ذغال، بهاره روستا
طراحی چهره
طراحی چهره، مداد طراحی، فرهاد علیخانی
طراحی چهره
طراحی چهره، مداد کنته، ابراهیم یحیی زاده
ابراهیم یحیی زاده بهاره روستا فرهاد علیخانی ابراهیم یحیی زاده
طراحی طبیعت بی جان
طراحی طبیعت بی جان، مداد طراحی، بهاره غمخواری
طراحی طبیعت بی جان
طراحی طبیعت بی جان، مداد طراحی، فاطمه فرخ
طراحی طبیعت بی جان
طراحی طبیعت بی جان، مداد طراحی، نفیسه بهمن یار
طراحی چهره
طراحی چهره، ذغال و پاستل سفید، آیدا اقدامی پور
بهاره غمخواری فاطمه فرخ نفیسه بهمن یار آیدا اقدامی پور
طراحی چهره
طراحی چهره، مداد طراحی، محبوبه ناظمیان
طراحی طبیعت بیجان
طراحی طبیعت بیجان، مداد طراحی، ام فروه مرتضوی
محبوبه ناظمیان ام فروه مرتضوی

صادقیه، بین فلکه اول و دوم، ابتدای بلوار شهدای شمالی صادقیه، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۳ تلفن: ۴۴۰۱۵۴۴۷ و ۴۴۲۲۴۲۳۵ همراه: ۰۹۱۲۳۹۹۵۷۱۰ مشاهده کروکی