نقاشیهای رنگ روغن گروهی از هنر جویان آتلیه ایکاروس در این صفحه قابل مشاهده میباشد. بعضی آثار  پاستل نیز در اینجا گنجانده شده است.

نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن آثار هنرجویان

، مینوشکا مصطفایی نقاشی چهره
نقاشی چهره، بهار عبدالله زاده نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور نقاشی رنگ روغن
نقاشی چهره، رنگ روغن روی بوم، بهار عبدالله زاده رنگ روغن چهره
کپی اثر رامبراند، سپیده حسینی با کمک سیاوش مهویس چهره نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن چهره، مونا تقی بروجردی نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابراهیم یحیی زاده نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور پاستل و ذغال و اشاره سفید
نقاشی چهره، پاستل و ذغال و اشاره سفید، مینوشکا مصطفایی نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مینوشکا مصطفایی نقاشی رنگ روغن
نقاشی پاستل، سمیه عبدالله پور رنگ روغن
نوشین طلوعی، رنگ روغن روی بوم نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری رنگ روغن
عصمت عسگری، رنگ روغن روی بوم نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری پاستل
پاستل، مهناز مشرف زاده نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، شیدخت دژم شهابی نقاشی چهره پاستل
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان نقاشی چهره پاستل
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان نقاشی چهره پاستل
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان نقاشی چهره پاستل
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان نقاشی پاستل
نقاشی پاستل، مهدی پروان نقاشی طبیعت بی جان
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، مهرنوش سنگ سفیدی نقاشی طبیعت بی جان
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، مهرنوش سنگ سفیدی نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، آزاده هاشمی نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، نوشین طلوعی پاستل
پاستل، آنا محمدی پاستل
پاستل، آنا محمدی نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، نعیمه عبدالبقایی
سایر بخشها: مداد رنگی | طراحی چهره | طراحی طبیعت بیجان

صادقیه، بین فلکه اول و دوم، ابتدای بلوار شهدای شمالی صادقیه، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۳ تلفن: ۴۴۰۱۵۴۴۷ و ۴۴۲۲۴۲۳۵ همراه: ۰۹۱۲۳۹۹۵۷۱۰ مشاهده کروکی