نقاشی رنگ روغن، آثار هنرجویان

نقاشیهای رنگ روغن گروهی از هنر جویان آتلیه ایکاروس در این صفحه قابل مشاهده میباشد. بعضی آثار  پاستل نیز در اینجا گنجانده شده است.

نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن چهره، مینوشکا مصطفایی
نقاشی چهره
نقاشی چهره، بهار عبدالله زاده
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور
رنگ روغن نقاشی
نقاشی چهره، رنگ روغن روی بوم، بهار عبدالله زاده
مینوشکا مصطفایی بهار عبدالله زاده سمیه عبدالله پور بهار عبدالله زاده
کپی اثر رامبراند، سپیده حسینی با کمک سیاوش مهویس
نقاشی رنگ روغن چهره، مونا تقی بروجردی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور
نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابراهیم یحیی زاده
سپیده حسینی مونا تقی بروجردی سمیه عبدالله پور ابراهیم یحیی زاده
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور
پاستل و ذغال و اشاره سفید
نقاشی چهره، پاستل و ذغال و اشاره سفید، مینوشکا مصطفایی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مینوشکا مصطفایی
نقاشی پاستل، سمیه عبدالله پور
سمیه عبدالله پور مینوشکا مصطفایی مینوشکا مصطفایی سمیه عبدالله پور
رنگ روغن
نوشین طلوعی، رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری
عصمت عسگری، رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری
نوشین طلوعی عصمت عسگری عصمت عسگری عصمت عسگری
نقاشی چهره با پاستل
نقاشی چهره با پاستل، غلامرضا مسگری
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری
نقاشی رنگ روغن روی بوم، شیدخت دژم شهابی
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
غلامرضا مسگری عصمت عسگری شیدخت دژم شهابی مهدی پروان
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
نقاشی چهره پاستل
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
نقاشی پاستل
نقاشی پاستل، مهدی پروان
مهدی پروان مهدی پروان مهدی پروان مهدی پروان
نقاشی رنگ روغن روی بوم، آزاده هاشمی
نقاشی رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم، آزاده هاشمی
پاستل، آنا محمدی
پاستل، آنا محمدی
آزاده هاشمی آزاده هاشمی آنا محمدی آنا محمدی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، نعیمه عبدالبقایی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مرضیه مهری
پاستل
پاستل، مهناز مشرف زاده
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مهرنوش نجفی زند
نعیمه عبدالبقایی مرضیه مهری مهناز مشرف زاده مهرنوش نجفی زند
پاستل، شیدخت دژم شهابی
رنگ روغن چهره، الهام دانش نیا
نقاشی رنگ روغن چهره، سحر قربانی
نقاشی رنگ روغن چهره، سحر قربانی
شیدخت دژم شهابی الهام دانش نیا سحر قربانی سحر قربانی
نقاشی رنگ روغن منظره
رنگ روغن منظره، سحر قربانی
رنگ روغن منظره روی بوم
رنگ روغن منظره روی بوم، بهار عبدالله زاده
نقاشی رنگ روغن دریا
نقاشی رنگ روغن دریا، بهار عبدالله زاده
نقاشی برکه و کلبه
نقاشی برکه و کلبه، بهار عبدالله زاده
سحر قربانی بهار عبدالله زاده بهار عبدالله زاده بهار عبدالله زاده
نقاشی رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم، بهار عبدالله زاده
نقاشی کوچه باغ
نقاشی کوچه باغ، بهار عبدالله زاده
نقاشی منظره و رود
نقاشی منظره و رود، بهاره روستا
رنگ روغن
نقاشی منظره شهری، آیدا اقدامی پور
بهار عبدالله زاده بهار عبدالله زاده بهاره روستا آیدا اقدامی پور
نقاشی رنگ روغن تک درخت
نقاشی رنگ روغن تک درخت، عصمت عسگری
نقاشی طبیعت رنگ روغن
نقاشی طبیعت با رنگ روغن، مریم میرزایی
نقاشی منظره فانتزی
نقاشی منظره فانتزی، زهرا نصیری
رنگ روغن رودخانه و برف
رنگ روغن رودخانه و برف، رزیتا بکرانی
عصمت عسگری مریم میرزایی زهرا نصیری رزیتا بکرانی
پاستل
پاستل، شیدخت دژم شهابی
رنگ روغن
رنگ روغن، هدایت محمدی
رنگ روغن دریا و ساحل
رنگ روغن دریا و ساحل، شهیلا ساعد لشکری
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن، زینب مقصودی
شیدخت دژم شهابی هدایت محمدی شهیلا ساعد لشکری زینب مقصودی
نقاشی طبیعت با پاستل
نقاشی طبیعت با پاستل، ام فروه مرتضوی
منظره رنگ روغن
نقاشی طبیعت و منظره با رنگ روغن، راضیه پارسائیان
رنگ روغن روی بوم
رنگ روغن روی بوم، طاهره مجیدی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان، سپیده اسدی کیا
ام فروه مرتضوی راضیه پارسائیان طاهره مجیدی سپیده اسدی کیا
نقاشی طبیعت بیجان
رنگ روغن روی بوم، بهار عبدالله زاده
نقاشی رنگ روغن روی بوم، فرانک نعلچگر
شیدخت دژم شهابی، رنگ روغن روی بوم
نقاشی طبیعت بیجان، راضیه پارساییان
بهار عبدالله زاده فرانک نعلچگر شیدخت دژم شهابی راضیه پارساییان
طبیعت بیجان نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان، طاهره مجیدی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، نوشین طلوعی
ندا آزاد خانکندی، پاستل، طبیعت بیجان
پاستل
ندا آزاد خانکندی، پاستل، طبیعت بیجان
طاهره مجیدی نوشین طلوعی ندا آزاد خانکندی ندا آزاد خانکندی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، معصومه احمدی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، مهرنوش سنگ سفیدی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، آیدا اقدامی پور
پاستل
پاستل، آنا محمدی
معصومه احمدی مهرنوش سنگ سفیدی آیدا اقدامی پور آنا محمدی
رنگ روغن روی بوم، مجید محرم خانی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان، بهاره روستا
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، مهرنوش سنگ سفیدی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، مهرنوش سنگ سفیدی
مجید محرم خانی بهاره روستا مهرنوش سنگ سفیدی مهرنوش سنگ سفیدی
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، شهناز دربندی
طبیعت بیجان، زینب مقصودی
طبیعت بیجان، الهام دانش نیا
آزاده هاشمی، رنگ روغن تک رنگ روی بوم
شهناز دربندی زینب مقصودی الهام دانش نیا آزاده هاشمی
طبیعت بیجان رنگ روغن تک رنگ روی بوم
فرناز آزاد خانکندی، طبیعت بیجان رنگ روغن تک رنگ روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم، آزاده هاشمی
نقاشی رنگ روغن روی بوم، فاطمه سودی
رنگ روغن
آوین، رنگ روغن روی بوم
فرناز آزاد خانکندی آزاده هاشمی فاطمه سودی آوین
نقاشی رنگ روغن، راضیه پارساییان
نقاشی رنگ روغن روی بوم، نیما صیاد
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مهرنوش نادری
راحله عنصری، رنگ روغن روی بوم، پرنده
راضیه پارساییان نیما صیاد مهرنوش نادری راحله عنصری
رنگ روغن روی بوم، شیدخت دژم شهابی
آوین، رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن، مهرنوش نجفی زند
رنگ روغن، راحله عنصری
شیدخت دژم شهابی آوین مهرنوش نجفی زند راحله عنصری
رنگ روغن، آزاده آقا شاهی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری
آزاده آقا شاهی عصمت عسگری


سایر بخشها: نقاشی مداد رنگی | طراحی سیاه قلم چهره | طراحی با مداد | طراحی طبیعت بیجان


کلیپی از آثار طراحی و نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس

نمایشگاه نقاشی و طراحی

صادقیه، بین فلکه اول و دوم، ابتدای بلوار شهدای شمالی صادقیه، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۳ تلفن: ۴۴۰۱۵۴۴۷ و ۴۴۲۲۴۲۳۵ مشاهده کروکی