نقاشی رنگ روغن، آثار هنرجویان

نقاشیهای رنگ روغن گروهی از هنر جویان آتلیه ایکاروس در این صفحه قابل مشاهده میباشد. بعضی آثار  پاستل نیز در اینجا گنجانده شده است.

نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مینوشکا مصطفایی
نقاشی چهره
نقاشی چهره، بهار عبدالله زاده
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور
نقاشی رنگ روغن
نقاشی چهره، رنگ روغن روی بوم، بهار عبدالله زاده
مینوشکا مصطفایی بهار عبدالله زاده سمیه عبدالله پور بهار عبدالله زاده
رنگ روغن چهره
کپی اثر رامبراند، سپیده حسینی با کمک سیاوش مهویس
چهره نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن چهره، مونا تقی بروجردی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابراهیم یحیی زاده
سپیده حسینی مونا تقی بروجردی سمیه عبدالله پور ابراهیم یحیی زاده
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، سمیه عبدالله پور
پاستل و ذغال و اشاره سفید
نقاشی چهره، پاستل و ذغال و اشاره سفید، مینوشکا مصطفایی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مینوشکا مصطفایی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی پاستل، سمیه عبدالله پور
سمیه عبدالله پور مینوشکا مصطفایی مینوشکا مصطفایی سمیه عبدالله پور
رنگ روغن
نوشین طلوعی، رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری
رنگ روغن
عصمت عسگری، رنگ روغن روی بوم
نوشین طلوعی عصمت عسگری عصمت عسگری عصمت عسگری
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری
پاستل
پاستل، مهناز مشرف زاده
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری
رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، شیدخت دژم شهابی
عصمت عسگری مهناز مشرف زاده عصمت عسگری شیدخت دژم شهابی
نقاشی چهره پاستل
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
نقاشی چهره پاستل
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
نقاشی چهره پاستل
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
نقاشی چهره پاستل
نقاشی چهره پاستل، مهدی پروان
مهدی پروان مهدی پروان مهدی پروان مهدی پروان
نقاشی پاستل
نقاشی پاستل، مهدی پروان
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، آزاده هاشمی
رنگ روغن
آزاده هاشمی، رنگ روغن تک رنگ روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم، آزاده هاشمی
مهدی پروان آزاده هاشمی آزاده هاشمی آزاده هاشمی
نقاشی رنگ روغن روی بوم
نقاشی رنگ روغن روی بوم، آزاده هاشمی
پاستل
پاستل، آنا محمدی
پاستل
پاستل، آنا محمدی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، نعیمه عبدالبقایی
آزاده هاشمی آنا محمدی آنا محمدی نعیمه عبدالبقایی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مرضیه مهری
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، فاطمه سودی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، فرانک نعلچگر
رنگ روغن
شیدخت دژم شهابی، رنگ روغن روی بوم
مرضیه مهری فاطمه سودی فرانک نعلچگر شیدخت دژم شهابی
پاستل
پاستل، آنا محمدی
رنگ روغن روی بوم
رنگ روغن روی بوم، بهار عبدالله زاده
پاستل
ندا آزاد خانکندی، پاستل، طبیعت بیجان
پاستل
ندا آزاد خانکندی، پاستل، طبیعت بیجان
آنا محمدی بهار عبدالله زاده ندا آزاد خانکندی ندا آزاد خانکندی
طبیعت بیجان نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان، طاهره مجیدی
نقاشی منظره
نقاشی منظره، طاهره مجیدی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، معصومه احمدی
رنگ روغن
آوین، رنگ روغن روی بوم
طاهره مجیدی طاهره مجیدی معصومه احمدی آوین
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، نیما صیاد
نقاشی طبیعت بیجان
نقاشی طبیعت بیجان، راضیه پارساییان
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن، راضیه پارساییان
رنگ روغن
آیدا اقدامی پور، رنگ روغن روی بوم
نیما صیاد راضیه پارساییان راضیه پارساییان آیدا اقدامی پور
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مهرنوش نادری
رنگ روغن
آزاده آقاشاهی، رنگ روغن روی بوم
نقاشی طبیعت بی جان
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، مهرنوش سنگ سفیدی
رنگ روغن
راحله عنصری، رنگ روغن روی بوم، پرنده
مهرنوش نادری آزاده آقاشاهی مهرنوش سنگ سفیدی راحله عنصری
رنگ روغن روی بوم
رنگ روغن، رزیتا بکرانی
نقاشی رنگ روغن منطره
نقاشی رنگ روغن منظره، بهار عبدالله زاده
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، آیدا اقدامی پور
نقاشی منظره رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن منظره، زهرا نصیری
رزیتا بکرانی بهار عبدالله زاده آیدا اقدامی پور زهرا نصیری
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، عصمت عسگری
نقاشی چهره با پاستل
نقاشی چهره با پاستل، ام فروه مرتضوی
رنگ روغن روی بوم
رنگ روغن روی بوم، شیدخت دژم شهابی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، نوشین طلوعی
عصمت عسگری ام فروه مرتضوی شیدخت دژم شهابی نوشین طلوعی
رنگ روغن روی بوم
رنگ روغن روی بوم، بهار عبدالله زاده
پاستل
پاستل، شیدخت دژم شهابی
رنگ روغن
رنگ روغن، هدایت محمدی
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن روی بوم، مهرنوش نجفی زند
بهار عبدالله زاده شیدخت دژم شهابی هدایت محمدی مهرنوش نجفی زند
رنگ روغن
رنگ روغن، شهیلا ساعد لشکری
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن، زینب مقصودی
پاستل
پاستل، شیدخت دژم شهابی
رنگ روغن
آوین، رنگ روغن روی بوم
شهیلا ساعد لشکری زینب مقصودی شیدخت دژم شهابی آوین
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان، بهاره روستا
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان
نقاشی رنگ روغن طبیعت بیجان، سپیده اسدی کیا
نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن، مهرنوش نجفی زند
رنگ روغن روی بوم
رنگ روغن روی بوم، مجید محرم خانی
بهاره روستا سپیده اسدی کیا مهرنوش نجفی زند مجید محرم خانی
نقاشی رنگ روغن چهره
نقاشی رنگ روغن چهره، سحر قربانی
نقاشی طبیعت بی جان
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، مهرنوش سنگ سفیدی
نقاشی طبیعت بی جان
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، مهرنوش سنگ سفیدی
نقاشی طبیعت بی جان
نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان، شهناز دربندی
سحر قربانی مهرنوش سنگ سفیدی مهرنوش سنگ سفیدی شهناز دربندی
نقاشی طبیعت با پاستل
نقاشی طبیعت با پاستل، ام فروه مرتضوی
نقاشی منظره
منظره، بهاره روستا
طبیعت بیجان رنگ روغن
طبیعت بیجان، زینب مقصودی
طبیعت بیجان رنگ روغن
طبیعت بیجان، الهام دانش نیا
ام فروه مرتضوی بهاره روستا زینب مقصودی الهام دانش نیا
نقاشی طبیعت رنگ روغن
نقاشی طبیعت با رنگ روغن، مریم میرزایی
منظره رنگ روغن
نقاشی طبیعت و منظره با رنگ روغن، راضیه پارسائیان
رنگ روغن
رنگ روغن، راحله عنصری
رنگ روغن چهره
رنگ روغن چهره، الهام دانش نیا
مریم میرزایی راضیه پارسائیان راحله عنصری الهام دانش نیا
سایر بخشها: نقاشی مداد رنگی | طراحی از چهره با ذغال | طراحی چهره با مداد طراحی | طراحی طبیعت بیجان


کلیپی از آثار طراحی و نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس

نمایشگاه نقاشی و طراحی

صادقیه، بین فلکه اول و دوم، ابتدای بلوار شهدای شمالی صادقیه، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۳ تلفن: ۴۴۰۱۵۴۴۷ و ۴۴۲۲۴۲۳۵ همراه: ۰۹۱۲۳۹۹۵۷۱۰ مشاهده کروکی