● نمایشگاهی از آثار طراحی و نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در تاریخ جمعه ۸ لغایت چهارشنبه ١٣ بهمن ماه ۹۵ در نگارخانه مینا برگزار شد.

● اسامی شرکت کنندگان در نمایشگاه بشرح ذیل اعلام میگردد:

احمدی، وحید
باقر، پریسا
برادران، زهرا
بهروز، ساینا
حسن پور، سارا
حسینی نژاد، گلایول
حیدری، مانا
خورشید نیا، مرجان
رستگار مقدم، زینت
زمانی ظفر، طیبه
سامی، پروانه
ستوده افخمی، الهه
سعدایی، سپیده
شاملو، محمد
شیری، طناز
شیر محمدی، زیبا
شیری جیان، حامد
صالحی، مریم
ضرغامی، الهام
طالبی، فرناز
عباسی نظری، مهرداد
عرب، فائزه
عربی، لیلا
عیسی بگلو، اعظم
قاسمی، محمد
قربانپور، مونا
قهرمانپور، فهیمه
کاشی ساز، سولماز
ملت، فاطمه
منوچهری، شاداب
مهدی زاده، فاطمه
میرباقری، مونا
نصری، زهرا
نوبهاری، حمیده

● در پایان نمایشگاه به کلیه شرکت کنندگان، لوح و گواهی شرکت در نمایشگاه ممهور به مهر نگارخانه مینا اعطا گردید.نگاهی به نمایشگاههای گذشته:
نمایشگاه اول در سال ١٣۹۴
نمایشگاه ١٣۹٣
نمایشگاه ١٣۹۲
نمایشگاه ١٣۹۰
نمایشگاه ١٣۸۵
نمایشگاه ١٣۸١

ما را در اینستاگرام دنبال کنید: iranpainter@