● نمایشگاهی از آثار طراحی و نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس از تاریخ جمعه ۸ لغایت چهارشنبه ١٣ بهمن ماه ۹۵ در نگارخانه مینا واقع در خیابان پاسداران، گلستان دوم (فلاح زاده) شماره ١۲۰ برگزار خواهد شد.
● افتتاحيه نمایشگاه از ساعت ۴ چهار الی ۸ بعد از ظهر روز جمعه ۸ بهمن میباشد.
● اختتامیه نمایشگاه روز چهارشنبه ١٣ بهمن ماه میباشد.
● گالری همه روزه از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر جهت بازدید علاقمندان دایر میباشد. (روز افتتاحیه تا ساعت ۸ بعد از ظهر میباشد.)
● بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است.


● اسامی شرکت کنندگان در نمایشگاه بشرح ذیل اعلام میگردد:

احمدی، وحید
باقر، پریسا
برادران، زهرا
بهروز، ساینا
حسن پور، سارا
حسینی نژاد، گلایول
حیدری، مانا
خورشید نیا، مرجان
رستگار مقدم، زینت
زمانی ظفر، طیبه
سامی، پروانه
ستوده افخمی، الهه
سعدایی، سپیده
شاملو، محمد
شیری، طناز
شیر محمدی، زیبا
شیری جیان، حامد
صالحی، مریم
ضرغامی، الهام
طالبی، فرناز
عباسی نظری، مهرداد
عرب، فائزه
عربی، لیلا
عیسی بگلو، اعظم
قاسمی، محمد
قربانپور، مونا
قهرمانپور، فهیمه
کاشی ساز، سولماز
ملت، فاطمه
منوچهری، شاداب
مهدی زاده، فاطمه
میرباقری، مونا
نصری، زهرا
نوبهاری، حمیده

راهنمای شرکت کنندگان

● کلیه شرکت کنندگان در نمایشگاه موظفند تا آثار تایید شده خود را، بصورت قاب و پاسپارتو شده (که دارای بست آویز نیز باشد) در تاریخ پنجشنبه ۷ بهمن، فقط بین ساعات ٩ صبح تا ٣ بعد از ظهر به نگارخانه مینا واقع در خیابان پاسداران، گلستان دوم (فلاح زاده) شماره ١۲۰ تحویل نمایند. بدیهی از پذیرفتن و به نمایش گذاردن آثاری که پس از پایان زمان تعیین شده به نگارخانه برسند معذوریم.
● افتتاحيه نمایشگاه از ساعت ۴ چهار الی ۸ بعد از ظهر روز جمعه ۸ بهمن میباشد و الزامی است تمامی شرکت کنندگان راس ساعت ۴ بعد از ظهر که ساعت افتتاحیه میباشد، در سالن نمایشگاه حضور داشته باشند.
● همچنین شرکت کنندگان در نمایشگاه میبایست آثار خود را در روز اختتامیه چهارشنبه ١٣ بهمن و پس از اتمام ساعات پایانی نمایشگاه (۷ عصر و نه زودتر از آن) از روی دیوارهای نگارخانه جمع آوری نمایند.
● چنانچه هنرجویی در روز اختتامیه و در ساعت مقرر اقدام به بردن آثار خود از نمایشگاه ننماید، مشمول جریمه ١۵۰ هزار تومانی جهت ترخیص آثار خود از نمایشگاه میشود که میباست این جریمه را به نگارخانه پرداخت نماید.
● پس از پایان نمایشگاه به «شرکت کنندگانی که موارد فوق را کاملا اجرا نموده باشند»، لوح و گواهی شرکت در نمایشگاه ممهور به مهر نگارخانه مینا اعطا خواهد شد.
● امید است تمامی شرکت کنندگان عزیز با عنایت به موارد فوق ضمن به نمایش گذاردن روحیه بالای جمعی خود، موجبات برگزاری این نمایشگاه را بشکل احسن فراهم نموده و خاطره خوشی را از مشارکت خویش در این حرکت و رویداد جمعی هنری، بجا بگذارند.نگاهی به نمایشگاههای گذشته:
نمایشگاه اول در سال ١٣۹۴
نمایشگاه ١٣۹٣
نمایشگاه ١٣۹۲
نمایشگاه ١٣۹۰
نمایشگاه ١٣۸۵
نمایشگاه ١٣۸١

ما را در اینستاگرام دنبال کنید: iranpainter@