وسایل کلاس نقاشی رنگ روغن:

رنگ روغن ترجیحا رنگ WINSOR و شامل رنگهای زیر:
۱-رنگ سفید زینک *
۲-سفید تیتانیوم *
۳-رنگ زرد کادمیوم پیل هیو
۴-رنگ زرد اکر
۵-رنگ نارنجی کادمیوم
۶-رنگ قرمز اسکارلت
٧-رنگ قرمز ورمیلیون
۸-رنگ قرمز پرمننت کریمسون لیک *
٩-رنگ قهوه ای برنت سینا
۱۰-رنگ قهوه ای برنت آمبر
۱۱-رنگ سبز امرالد
۱۲-رنگ سبز ویریدین
۱۳-رنگ آبی سرولین
۱۴-برنگ ابی اولترامارین
۱۵-نفش کبالت
۱۶-یک تیوب رنگ سیاه مارک ایرانی
* رنگهای مارک دیگر چندان توصیه نمیشود ولی چنانچه بهر دلیلی از مارکهای دیگر استفاده شد رنگهایی که با علامت * مشخص شده اند، حتما وینزور (WINSOR ) باشند.

قلم موی زبر چینی شماره های ۳، ۶، ٩ و ۱۲
قلم موی نرم هم اندازه قلم موهای زبر چینی ذکر شده در بالا
یک عدد قلم موی نرم محوکن

یک شیشه تربانتین
یک شیشه روغن برزک
یک عدد روغندان
یک عدد کاردک نوک بلند
یک عدد پالت ( چوبی یا پلاستیکی یا پالت یکبار مصرف )

پارچه کهنه جهت پاک کردن رنگ و قلم مو

لیست جدید و کامل وسایل در دو صفحه A4، قابل پرینت

صفحه اول
صفحه دوم