سیاوش مهویس

● متولد ١٣٤٤ تهران
● فارغ التحصیل رشته نقاشی و استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
● تاسیس "آتلیه ایکاروس" در ۱۳۸۱ و تدریس طراحی و نقاشی در این مرکز

 سوابق تدریس

● تدریس در کلاسهای آتلیه ایکاروس
● تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
● تدریس در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
● تدریس در دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز
● تدریس در کلاسهای آزاد هنر دانشگاه الزهرا
● تدریس در کلاسهای آزاد هنر دانشگاه سوره
● تدریس در کلاسهای هنر فرهنگسرای نیاوران
● تدریس در کلاسهای کانون هنری سیمرغ کرج
● تدریس در کلاسهای نگارخانه شیث
 نمایشگاه های برگزار شده:

● ١٣٧٣ - فرهنگسرای خاوران، نمايشگاه طراحی
● ١٣٧۵ - گالری آريا، نمايشگاه طراحی
● ١٣٧۶ - نگارخانه ارشاد کرج، نمايشگاه طراحی
● ١٣٧۸ - موزه هنرهای معاصر تهران، نمايشگاه بين المللی طراحی معاصر ايران
● ١٣٧٩ - گالری سبز، نمايشگاه طراحی
● ١٣٧٩ - موزه هنرهای معاصر تهران، نمايشگاه طراحی امروز ايران
● ١٣۸٠ - نگارخانه لاله، نمايشگاه طراحی به اتفاق هنرجويان
● ١٣۸١ - فرهنگسرای بهمن، نمايشگاه طراحی و نقاشی به اتفاق هنرجويان
● ١٣۸١ - گالری بنفشه، نمايشگاه طراحی
● ١٣۸١ - گالری برگ، ششمين نمايشگاه طراحی معاصر ايران
● ١٣۸١ - فرهنگسرای ورزش(بهمن)، نمايشگاه دريچه ای به واقعيت
● ١٣۸٢ - نگارخانه کمال الدين بهزاد، نمايشگاه طراحی
● ١٣۸٢ - گالريهای ١ و ۲ و ۳ نگارخانه برگ، نمايشگاه مجموعه آثار طراحی
● ١٣۸٢ - گالری برگ، هفتمين نمايشگاه طراحی معاصر ايران
● ١٣۸٢ - گالری آتشزاد ،سومين نمايشگاه طراحی معاصر ايران
● ١٣۸٣ - نگارخانه کمال الدين بهزاد، نمايشگاه آثار اساتيد دانشگاه الزهرا
● ١٣۸٣ - گالری برگ، نمايشگاه طراحی به اتفاق هنرجويان
● ١٣۸٣ - گالری آتشزاد، چهارمين نمايشگاه طراحی معاصر ايران
● ١٣۸٤ - فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه نقاشان رئالیست و هایپر رئالیست ایران
● ١٣۸۵ - نگار خانه کمال الدين بهزاد، نمایشگاه طراحی و نقاشی به اتفاق هنرجويان
● ١٣۸۵ - نگارخانه شيث، نمايشگاه خيريه کودکان سرطانی (محک)
● ١٣۸۶ - نگارخانه ملت، نمايشگاه گروهی نقاشی
● ١٣۸۶ - مؤسسه فرهنگی هنری صبا، نمايشگاه بزرگ هنر ايثار، نمايشگاه نقاشی روزنه ای به باغ بهشت
● ١٣٨۷ - موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه منتخبی از آثار نقاشی مدرسین دانشکده های هنر تهران
● ١٣۸۶ - نگار خانه کمال الدين بهزاد، نمایشگاه طراحی و نقاشی به اتفاق هنرجويان
● ١٣۸٧ - مؤسسه فرهنگی هنری صبا، هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران
● ١٣۹۰ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه کمال الدین بهزاد
● ١٣۹۲ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه کمال الدین بهزاد
● ١٣۹٣ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در هر سه سالن نگارخانه کمال الدین بهزاد
● ١٣۹٤ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه کمال الدین بهزاد خرداد ماه
● ١٣۹٤ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه کمال الدین بهزاد اسفند ماه در سالن اصلی نگارخانه
● ١٣۹۵ - برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرجویان آموزشگاه نقاشی ایکاروس در نگارخانه مینابرخی آثار نقاشی رنگ روغن و همچنین آثار طراحی سیاوش مهویس.

جهت بزرگنمایی تصاویر . جهت بستن تصاویر بزرگ شده مجددا .

نقاشی رنگ روغن هایپر رئالیستی
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن ٣۵x٤۵ سانتیمتر. نقاشی هایپر رئالیستی که توسط سیاوش مهویس و در سال ۱۳۸۱ انجام شده است.
طراحی هایپر رئالیستی از سیاوش مهویس
طراحی هایپر رئالیستی از سیاوش مهویس مداد گرافیت، ابعاد: ۵٠x۶٠ سانتیمتر
نقاشی چهره
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ٧٠x۵٠ سانتیمتر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ۶٠x۸٠ سانتیمتر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ٧٠x۵٠ سانتیمتر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ٧٠x۵٠ سانتیمتر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ٧٠x۵٠ سانتیمتر
طراحی
طراحی با رنگ روغن رقیق، سیاوش مهویس، ابعاد: یک و نیم متر در دو و نیم متر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، رنگ روغن رقیق روی بوم، ابعاد: یک و نیم متر در دو و نیم متر
سیاوش مهویس-رنگ روغن رقیق روی بوم
سیاوش مهویس، رنگ روغن رقیق روی بوم، ابعاد: یک و نیم متر در دو و نیم متر
سیاوش مهویس-رنگ روغن روی بوم
سیاوش مهویس، نقاشی رنگ روغن روی بوم، ابعاد: ٣۵x٤۵ سانتیمتر
سیاوش مهویس-طراحی با ذغال و مداد کنته
سیاوش مهویس، طراحی با ذغال و مداد کنته، ابعاد: A4
سیاوش مهویس-طراحی با ذغال و مداد کنته
سیاوش مهویس، طراحی با ذغال و مداد کنته، ابعاد: A4

آموزشگاه نقاشی ایکاروس مختص آموزش نقاشی به بزرگسالان میباشد و در زمینه آموزش نقاشی کودکان فعالیتی ندارد          مؤکداً از مراجعه حضوری به آموزشگاه از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه سه شنبه ها تعطیل است