تکنیک خیس در خیس نقاشی رنگ روغن

در اینجا مطالبی در خصوص تکنیک خیس در خیس نقاشی رنگ روغن برای شما ارائه میگردد. نقاشی رنگ روغن به دو روش خیس در خیس یا تر رو تر و همچنین روش رنگ گذاری لایه رو لایه انجام میشود. به روش اول آلاپریما (Alla Perima) هم گفته میشود. در این روش نقاش معمولا طی یک نشست، کار تابلوی نقاشی را به اتمام میرساند و تمام رنگهای استفاده شده در تابلو با هم خشک میشوند و پس از خشک شدن رنگها، رنگی به تابلو اضافه نمیشود. در این روش امکان ساخت و ساز و پرداخت های دقیق واقعگرایانه و عینی کاهش می یابد و قلم زنی آزادتر و راحت تر، جایگزین ریزه کاری و ظریف کاری در نمایش جزئیات نقاشی میگردد. مانند نقاشی زیر که اثری است از روبرت لیبرایس Robet Liberace نقاش معاصر آمریکایی.

تکنیک خیس در خیس نقاشی رنگ روغن

تکنیک خیس در خیس نقاشی رنگ روغن

در این روش نقاش در بازسازی رنگها گزینشی عمل نموده و به خاطر خیس بودن لایه های زیرین رنگها و لیز خوردن قلم مو روی سطوح رنگی زیرین، ناگزیر از انتخاب حرکتهای آزادتر و رهاتر قلم مو و احیانا قشر های ضخیمتر رنگی میباشد و با انتخاب سرد و گرم های مناسب سعی میکند تا حدودی به فضای کلی رنگهای مدل نزدیک شود.
تابلوی نقاشی که به این نحو انجام شده باشد، از نظر دوام و ماندگاری بهترین وضعیت را داراست. چرا که بهترین حالت برای رنگهای نقاشی روغنی همین حالتی است که رنگها به تدریج و همزمان و با هم، و به صورت طبیعی خشک شوند.

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد:

آموزشگاه نقاشی ایکاروس مختص آموزش نقاشی به بزرگسالان میباشد و در زمینه آموزش نقاشی کودکان فعالیتی ندارد          مؤکداً از مراجعه حضوری به آموزشگاه از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه سه شنبه ها تعطیل است