نمایشگاه نقاشی در نگارخانه کمال الدین بهزاد به اتفاق هنرجویاندر سال ١٣۸۵ نمایشگاهی به اتفاق هنرجویان در نگارخانه کمال الدین بهزاد برگزار گردید و چندی پس از آن روزنامه آینده نو مطلبی با عنوان جستجو در رنگها و فرمها و در ارتباط با این نمایشگاه به چاپ رساند.طراحی از سیاوش مهویس
طراحی از سیاوش مهویس

نقاشی چهره قسمت اول

نقاشی چهره قسمت دوم

طراحی چهره از مدل زنده

آموزش نقاشی

مصاحبه کانال سه

نمایشگاه طراحی انفرادی

نمایشگاه هنرجویان

نمایشگاه هنرجویان ١٣۹۲

نمایشگاه هنرجویان ١٣۹٣

نمایشگاه هنرجویان ١٣۹۴

نقاشی

صادقیه، بین فلکه اول و دوم، ابتدای بلوار شهدای شمالی صادقیه، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۳ تلفن: ۴۴۰۱۵۴۴۷ و ۴۴۲۲۴۲۳۵ مشاهده کروکی