مداد رنگی، آثار مداد رنگی هنرجویان

نقاشیهای مداد رنگی برخی از هنر جویان آتلیه ایکاروس در این صفحه قابل مشاهده میباشد.

جهت بزرگنمایی تصاویر . جهت بستن تصاویر بزرگ شده مجددا .

نقاشی مداد رنگی با طیفهای خاکستری
نقاشی با مداد رنگی از چهره با طیفهای خاکستری، معصومه عارفی مقدم
معصومه عارفی مقدم
نقاشی با مداد رنگی از پرنده
نقاشی با مداد رنگی از طوطی
شقایق واحد
نقاشی مداد رنگی اسب
نقاشی مداد رنگی از اسب
راضیه پارسائیان
مداد رنگی از پرنده
مداد رنگی از پرنده
شیوا آزادمنش
نقاشی طوطی با مداد رنگی
نقاشی طوطی با مداد رنگی
معصومه عارفی مقدم
نقاشی مداد رنگی از پرنده
نقاشی مداد رنگی از پرنده، سامان حسنی
سامان حسنی
مداد رنگی چهره
مداد رنگی چهره، راضیه پارسائیان
راضیه پارسائیان
نقاشی با مداد رنگی
نقاشی با مداد رنگی
راضیه پارسائیان
مداد رنگی
مداد رنگی، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
نقاشی مداد رنگی، سمانه حبیبی
سمانه حبیبی
مداد رنگی نقاشی چهره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
نقاشی با مداد رنگی، سمانه حبیبی
سمانه حبیبی
مداد رنگی طبیعت بیجان، معصومه احمدی
معصومه احمدی
مداد رنگی طبیعت بیجان، معصومه احمدی
معصومه احمدی
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی طبیعت بیجان، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی طبیعت بیجان، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی طبیعت بیجان، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی ، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی منظره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی، انسیه سعیدی
انسیه سعیدی
مداد رنگی، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
نقاشی چهره مداد رنگی، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی، پگاه شجاعی
پگاه شجاعی
مداد رنگی طبیعت بیجان، سمانه حبیبی
سمانه حبیبی
چهره مداد رنگی، مریم عیوضی
مریم عیوضی

 دسته های دانستنیها و مطالب آموزشی

آموزشگاه نقاشی ایکاروس مختص آموزش نقاشی به بزرگسالان میباشد و در زمینه آموزش نقاشی کودکان فعالیتی ندارد          مؤکداً از مراجعه حضوری به آموزشگاه از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه سه شنبه ها تعطیل است