برنامه درسی و آموزشی کلاسهای عادی آموزشگاه ایکاروس طبق شرح درس اعلام شده برای کلاسهای ویژه برگزار میگردد با این تفاوت عمده که این کلاسها با حضور حداقل ١۵ هنرجو تشکیل میشود.

کلاسهای عادی برای دوره های طراحی (مقدماتی، متوسطه، پیشرفته) ارائه میگردد و برای هیچکدام از دوره های رنگ برگزار نمیشود.

ثبت نام کلاسهای عادی در بازه زمانی که در سایت و در بخش ثبت نام و کلاسها اعلام میگردد، انجام میشود. این کلاسها پس از تکمیل ظرفیت نهایی، و با حداقل ١۵ هنرجو در تاریخهای اعلام شده، آغاز گردیده و پس از طی هشت جلسه به پایان میرسد.

بخش مهمی از آموزش موفق بستگی به تجربه و دانش استاد دارد. اساتید مجموعه دارای بار اطلاعاتی و فنی و تکنیکی قوی میباشند که طی سالها هنر آموزی در محیطهای آکادمیک و دانشگاه های هنر، و پس از آن هم سالها تدریس در محیطهای مربوطه بدست آورده اند. برگزاری نمایشگاه های متعدد چه بصورت شخصی و چه بصورت برگزاری نمایشگاه برای هنرجویان، مصاحبه، نقد و غیره در رزومه و کارنامه هنری ایشان جای دارد.
آشنایی با کارنامه هنری محسن ایرانی
آشنایی با کارنامه هنری معصومه بیگدلو
آشنایی با کارنامه هنری سیاوش مهویس

تحول در متریال و تکنیک اتفاقی است که بدنبال جستجوگری و کنکاش در علم و تکنیک روز دنیا اتفاق می افتد. اساتید و گردانندگان مجموعه پیوسته بدنبال بکارگیری و بهره بری از شیوه ها و فنون امروزی و انطباق آن با حد اکثر بضاعت و امکانات موجود در کشورمان ایران میباشند. با نگاهی به آثار هنرجویان کلاسهای ویژه آموزشگاه و مشاهده کیفیت ارتقا یافته آثار میتوان به کوشش پیگیر و مستمر گردانندگان مجموعه در جهت رشد و اعتلای کمی و کیفی کلاسها و تحول تکنیکی در خلق آثار پی برد.
نگاهی به آثار هنرجویان آموزشگاه

جهت اطلاعات بیشتر به بخش کلاسها و ثبت نام مراجعه نمایید.

به کانال تلگرام ما بپیوندید
همراه ما در اینستاگرام باشید