سایت تخصصی آموزش نقاشی آموزشگاه ایکاروس در زمینه طراحی و نقاشی

آموزش نقاشی رنگ روغنآموزش نقاشی رنگ روغن
در آموزش نقاشی و بخصوص در مبحث نقاشی رنگ روغن، شناساندن رنگها و ترکیبات آنها به هنرجو ...


آموزش و تحلیل آثار طراحی هنرجویانآموزش و تحلیل آثار طراحی هنرجویان
در این بخش، به تجزیه و تحلیل و بررسی منتخب آثار نقاشی و طراحی هنرجویان آموزشگاه خواهیم پرداخت. بررسی ...
نمایشگاه نقاشی و طراحی

صادقیه، بین فلکه اول و دوم، ابتدای بلوار شهدای شمالی صادقیه، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۳ تلفن: ۴۴۰۱۵۴۴۷ و ۴۴۲۲۴۲۳۵ مشاهده کروکی